Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Illuminati, Masoni » Msgr. Juan Clauio Santahjuo: U Crkvu se uvukla masonerija, vjernike očekuju progoni i zaluđenost lažnom vjerom!

Msgr. Juan Clauio Santahjuo: U Crkvu se uvukla masonerija, vjernike očekuju progoni i zaluđenost lažnom vjerom!

pakao-crkvaPrije nego Krist dođe, Crkva će proći zadnje iskušenje koje će uzdrmati vjeru mnogih, progoni koje će iskusiti njezino stado na zemlji otkrit će do kraja “misterij zla”. Ljudi će i pod cijenu otpada od istine biti zaluđeni lažnom vjerom koja naoko nudi rješenje za njihove probleme.”

U intervjuu za Infovaticano, Msgr. Juan Clauio Santahjuo, profesor na Studion Generale prelature Opus Dei i osnivač portala Noticias Globales, Argentinac, otkriva ključ za razumijevanje Novog svjetskog poretka koji se upravo stvara. Glavni cilj je “koncentrirati” moć u ruke što manje ljudi i institucija. Glavni instrument za provođenje tog cilja je onaj pod nazivom “Ujedinjeni narodi”, koji na bezbroj načina svojim utjecajem, moći i novcem koji im je dan na raspolaganje manipuliraju javnim mnijenjem, uvlače se u sve vlade i institucije, pa tako i u Crkvu.

Etika bez Boga
Jedna od najvažnijih točaka manipulacije modernoga svijeta je sekularna etika, je li etika bez Boga moguća?

Jaku i postojanu etičnost nemoguće je izgraditi bez Boga. Etika se odnosi na ljudsku transcendenciju (dakle, ona nadilazi čovjeka) i može doći samo i jedino od Boga. Sekularna etika koja se sada stvara u svijetu, koju stvara čovjek za čovjeka, neminovno je uvijek u službi određenih ciljeva i ideologija pa je stoga u svojoj biti ograničena i kratkoga vijeka. Uz potporu medija, čini se kako upravo takva etika osvaja sve više bespomoćnih ljudi koji žele vjerovati u nešto dobro i lijepo.

Jesu li neopozive vrijednosti moguće bez kršćanskog pogleda na svijet?

Vrlo teško jer su odraz apsoluta, transcendentnog svjetonazora čiji je nosilac židovsko-kršćanska kultura.

Neo-Malthuzijanci i “selektivno roditeljstvo”

Što Neo-Malthuzijanci ustvari žele? Može li se krajnji cilj UN-a svesti na neroditeljstvo?

Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je još u 90-im, novu zdravstvenu paradigmu: građanin Novog svjetskog poretka je zdrava i produktivna jedinka. Samo zdravi i produktivni imaju pravo participirati u ljudskim pravima. Svi ostali koji ne odgovaraju tom standardu ostat će na rubu života, dapače, ne trebaju se ni roditi, ako se ipak rode, u njih se neće investirati ni cent. Stoga je prihvatljivije za planove UN-a govoriti o “selektivnom roditeljstvu”.

Zapošljavanje žena kao dio globalne strategije “Nerađanja”?

Znam da će me napasti jer svaka kritika u tom pravcu shvaća se kao napad na “samoodređenje” žene. Ipak, poveznica je tako očita. Zaključak Konferencije u Dhaki 1969. International Parenhood Federation (IPPF) glasi: “promijeniti sliku obitelji uključivanjem žena na tržište rada”, kao i zahtjevom za prava homoseksualaca”. Na tome se, kako vidimo, radi već 50 godina. Zanimljivo je da je na konferenciji u Dhaki taj zaključak usvojen na prijedlog dr. Bernard Berelsona koji je još 1925. bio predsjedavajući tim Population Councila, a koji je osnovao John Rockefeller III.

Ekologija kao nadomjestak za religiju

Mnogo se govori o zaštiti okoliša. Koju ulogu igra ekologija u modernoj antropologiji?

Za UN i druge organizacije ekologija je nadomjestak za 10 Božjih zapovijedi. Npr. ne može se ljudima reći da ne vjeruju u Božje zapovijedi ako im se ne podmetne nešto drugo. Preko medija se stvara lažna slika solidarnosti sa svijetom i budućim naraštajima, ljude je lako nagovoriti da će umiriti svoju savijest sortirajući smeće ili pazeći na zdravu prehranu.

To je dobro i pravedno, no ima velike posljedice. Ta je nova etika ključni element kojeg oni opravdavaju svojim postupcima. Cilj je da Zemlja zamijeni Boga. To je važno jer je Bog povjerio Zemlju čovjeku, da je čuva i poštuje, no oni su zamijenili prioritete pa su Boga i čovjeka stavili na drugo mjesto ispod Zemlje, a Božje zakone su zamijenili prirodnim.


Na putu prema Jednoj svjetskoj vladi

Postoje li planovi za stvaranje Jedne svjetske vlade? Koja je tu uloga slobodnih zidara, (graditelja, masona)?

Ti planovi za stvaranje Jedne svjetske valade kod slobodnih zidara igraju važnu ulogu i postoje još od I. svjetskog rata pa i prije.

Kakvu ulogu u tome ima internacionalni cionizam?

U planove o jednoj vladi uključene su bezbrojne organizacije, osobito nevladine udruge koje tvore Agendu UN-a. Na sve njih djeluje i cionizam kroz mrežu raznih elitnih klubova kao što je primjerice Rimski klub, Madridski, Budimpeštanski, Bilderberg, ali i raznih multireligioznih organizacija kao “World Organisation Of Religion for Peace”, “United Initative” itd. Većina njih je usmjerena na dijalog, ali cilj im je svima isti; koncentracija moći u nekoliko središta, ukidanje nacionalnog suvereniteta država, kao i instrumentalizacija religije u svrhu stvaranja Jedne svjetske vlade.

Naivnost katolika
Dijelite li mišljenje da katolici naivno i s povjerenjem gledaju u UN i njihove prikrivene ciljeve?

Opasnost za Crkvu je u prvom redu unutar same Crkve. Već je davno rekao sv. Josemaria Escriva: “Kad je svijet u tami, to je zato što je Crkva prestala biti svijetlo svijeta”. Radi se o prekomjernom traženju “znakova vremena” koji su u pravilu u opreci s katoličanstvom.

Umjesto da se uporno i mukotrpno radi na svakom čovjeku i tako ga se pridobiva za Krista, svi žele ići lakšim i ugodnijim putem. Kristov se nauk prilagođava trenutačnim situacijama u svijetu, čak do te mjere da to izgleda vrijedno žaljenja, kao npr. u slučaju primanja hostije za ponovo oženjene ili kad se homoseksualcima, koji su, izgleda, postali nedodirljivi, ne može reći NE. Nekritički se prihvaća naoko bezazlena Milenijska agenda, agenda Zelenih itd.

Ima li ta globalna strategija svoje pčele-radilice i u Katoličkoj crkvi?

Moram biti iskren pa priznati da na ovaj ili na onaj način ima. U Crkvi ima ubaćenih kadrova, i “korisnih idiota”.

Hoće li dopustiti Crkva razvedenima da primaju svetu pričest?

Ne mislim da će se to dogoditi da crkva dijeli prićest razvedenima. Ako to, pak učine, mora vam biti jasno da to onda više neće biti Crkva Isusa Krista. Katekizam Katoličke crkve je jasan: “Prema tome, oni ne mogu dok ta situacija traje primati Svetu Pričest”. Iz tog se razloga to ne može dogoditi u Kristovoj Crkvi. Pomirenje preko sakramenta pokore može se odobriti samo onima koji se pokaju za kršenje znaka Saveza i vjernosti Kristu, a obvezali su se da žive u potpunoj suzdržljivosti “(KKC, br. 1650).

Što nama katolicima nosi budućnost u Katoličkoj crkvi?

Osobno bih preporučio čl. 675. Katekizma Katoličke crkve o kojemu i sam često razmišljam. Govori o drugom Kristovom dolasku:” Prije nego Krist dođe, Crkva će proći zadnje iskušenje koje će uzdrmati vjeru mnogih, progoni koje će iskusiti njezino stado na zemlji otkrit će do kraja “misterij zla”.

Ljudi će i pod cijenu otpada od istine biti zaluđeni lažnom vjerom koja naoko nudi rješenje za njihove probleme. “Ne tvrdim da smo sad na pragu toga, ali taj tekst može pomoći da se lakše orjentiramo. Pomaže nam suočiti se s istinom da kao katolici nismo predodređeni za ono što ljudi smatraju uspjehom, odnosno da bi nas mase slavile.

Naš je trijumf drugačije vrste. Naš je trijumf da se sjedinimo s Kristom na križu, da mu postanemo slični i tako zaslužimo nebo. Naša nada leži u križu i u uskrsnuću.
 
(dnevno/uredio: nsp)

Filed under: Illuminati, Masoni · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,