Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Entries tagged with "definicija"

GEORGE ORWELL: Crtice o nacionalizmu

GEORGE ORWELL: Crtice o nacionalizmu

Nacionalizam ne treba brkati s patriotizmom. Obje riječi se koriste na tako neodređen način da je bilo koja definicija podložna osporavanju, ali čovjek mora napraviti razliku među njima, pošto su u pitanju dvije različite, pa čak i oprečne ideje. Pod “nacionalizmom” prije svega podrazumijevam naviku po kojoj pretpostavljamo da se ljudska bića daju klasificirati poput insekata, i da se cijeli blokovi od nekoliko milijuna ili desetaka milijuna ljudi mogu sa sigurnošću označavati kao “dobri” ili “loši”. … Read entire article »

Filed under: Novi Svjetski Poredak

STRAVA ZVANA CIJEPLJENJE: Hrvatski crno-bijeli svijet bolesti i cijepljenja

STRAVA ZVANA CIJEPLJENJE: Hrvatski crno-bijeli svijet bolesti i cijepljenja

Čitajući dokumente na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo čovjek se ne može oteti dijagnozi  da  se radi prvenstveno o dokumentima pravno-političke prirode, a tek sekundarno (znanstveno) medicinske prirode; počevši od pravnih definicija bolesti, do načina liječenja i prevencije bolesti; držanje slova zakona i pravilnika primarna je briga svakog liječnika primarno-zdravstvene (pravne) zaštite, dok je samo zdravlje – jednako tako – pravna definicija. Kako pravo vrijedi jednako za sve, tako su i medicinski postupci standardizirani, … Read entire article »

Filed under: Featured, VIJESTI Hrvatska, ZDRAVLJE I MEDICINA