Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » NOVAC » EU upozorava na blokiranje štednje građana štiteći Novi svjetski poredak i blokadu banaka

EU upozorava na blokiranje štednje građana štiteći Novi svjetski poredak i blokadu banaka

bank-run-bankeEuropska unija uskoro donijeti novi zakon koji će omogućiti vladama da zamrznu bankovne račune ljudi kako bi se spriječio “bunk run”

Navala štediša na svoje depozite (‘bank run‘) može omogućiti da se banke unište u doslovnom smislu te riječi. Tada banke postaju nelikvidne i propadaju jer nemaju sa čime isplatiti komitente (depoziti nisu pokriveni stvarnim novcem)

Prema EU dokumentu kojeg je dobio Reuters, Novi svjetski poredak se obrušio na slobodu slobodnog podizanja novca sa vaših računa od početka 2017. godine:

Davanje supervizorima moć da privremeno blokiraju bankovne račune štediša je „moguća opcija”, kaže zakonska priprema Europske unije kojom trenutno predsjeda Estonija, koja priznaje da su države članice bile podijeljene po tom pitanju.

Zemlje EU koje već omogućuju moratorij na bankovne isplate u postupcima stečajnog postupka na nacionalnoj razini, kao što je Njemačka, već podržavaju te mjere, rekli su dužnosnici.

„Želja je da se spriječi “bank run” ili “navala na banku”, tako da kada banka bude u kritičnoj situaciji da se gurne preko ruba”.

Za pokriće neposredne financijske potrebe štediša, estonski prijedlog blokade računa od 10. srpnja ove godine preporučio je uvođenje mehanizma koji bi mogao omogućiti štedišama da povuku ‘barem ograničenu količinu sredstava.’


Banke, međutim kažu da će to obeshrabriti štednju.

„Mi čvrsto vjerujemo da će to potaknuti štediše da pobjegnu iz banke u ranoj fazi”, rekao je Charlie Bannister iz Udruge za financijska tržišta u Europi (AFME).

Estonski prijedlog je bio razmatran od strane izaslanika EU 13. srpnja, ali nije donesena odluka, rekao je jedan dužnosnik EU. Rasprave bi se mogle nastaviti u rujnu. Odobravanje zastupnika EU će biti potrebno za konačnu odluku.

Osiguranje depozita

Plan, ako bude dogovoren, bi bio u skladu sa zakonskim prijedlozima Europske komisije u studenom čiji je cilj da se ojačaju ovlasti supervizora da obustavi isplate, ali bi bio isključen iz moratorija osiguranih štediša, koji je prema EU propisima do 100.000 eura.

Prema planu o kojem su raspravljale članica EU, isplate bi mogle u trenucima kaosa biti suspendirane na pet radnih dana, a blok bi se mogao proširiti do maksimalno 20 dana u iznimnim okolnostima, rekao je estonski prijedlog.

Postojeći propisi EU dopuštaju dvodnevnu suspenziju nekih isplata u propadajućim bankama, ali moratorij ne uključuje depozite.

Komisija, koju je odbila komentirati raspravu, je prethodno isključila osigurane depozite iz djelokruga moratorija je bi to „moglo imati negativan utjecaj na povjerenje tržišta”, navodi se u priopćenju objavljenom u studenom.

Mnoge države podržavaju obustavu isplate štedišama samo tijekom tzv. rješavanja stečaja banke – proces koji nameće gubitke investitorima, a eventualno i neosiguranim štedišama, uz očuvanje kontinuiteta bankarskih aktivnosti, navodi se u prijedlogu.

Većina zemalja se protivi hrabrijim planovima za rani moratorij.
 
NoviSvjetskiPoredak.com

Filed under: NOVAC · Tags: , , , , , ,