Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Featured, KLIMA » CO2 JE PRIRODNI PLIN OD KOJEG BILJKE RASTU, A MASONI I GLOBALISTI GA POKUŠAVAJU ELIMINIRATI IZ ATMOSFERE!

CO2 JE PRIRODNI PLIN OD KOJEG BILJKE RASTU, A MASONI I GLOBALISTI GA POKUŠAVAJU ELIMINIRATI IZ ATMOSFERE!

biljka-co2Ne možete spasiti planetu ubijajući sve biljke

Malo manje od polovice (u pravilu oko 45%) težine biljke – čini ugljik, a gotovo sve što ima biljka u obliku spoja „C” je došlo od CO2 u atmosferi. Nije ni čudo da biljke vole više CO2.

To je zato što sve biljke ovise o CO2 da bi preživjele.

Pokušaj da ljudi eliminiraju CO2 iz atmosfere jednak je tome da neki zli, fiktivni “biljni demon” pokuša eliminirati kisik iz atmosfere, izazivajući masovno gušenje cijele ljudske rase. Baš kao što je eliminiranje kisika genocid nad ljudima, eliminiranje ugljičnog dioksida je genocid nad biljkama.

Slično kao i sve drugo što guraju nepismene birokrate i globalisti, klimatske promjene su globalna priča o uništenju života.

Drveće i grmlja mogu rasti iz pukotina i u stijenama, jer one sišu ugljični dioksid pravo iz zraka.

CO2 je jedini „onečišćavač” koji može pumpati biljke i gledati ih kako rastu brže, jače i jače i ona zaista postaje više otporna na većinu stresova koji obično muče biljku.

Tim “CO2science” je uzgajao sadnice 42 dana u komorama u kojima se nalazila koncentracija CO2 od 450ppm (visoka) i 1270 ppm (vrlo visoka).

Oni su dokumentirali rast crnog graha (Vigna unguiculata) putem time-lapse fotografija i pokazali što većina tržišnih vrtlara zna: više CO2 u zraku čini jači rast biljaka.

Doista CO2 je jedan od bitnih hranjivih tvari za rast biljke, a često je i to spoj koji ograničava njihov rast. Prilično brže biljke sada rastu na zemlji kada je razina CO2 veća.
 

 
Sastojak kojeg biljke trebaju najviše je ugljik iz CO2. Oni obično razmjenjuju više od 2000 molekula vode da bi uhvatili jednu molekulu CO2.


Biljke su očajne za ugljikom iz zraka, baš kao i mi ljudi koji smo očajni za kisikom iz zraka.

„Nedostatak CO2″, podrazumijeva nikakav rast biljaka. Jedna od glavnih uloga vode u biljnom svijetu je samo da ju biljka može zamijeniti za ugljik.

Zelena pustinje?

Kada postoji više CO2 u zraku, biljke ne trebaju toliko vode. Oni postaju otporne na sušu.

Jedan od važnih posljedica povećanja CO2 je biljna učinkovitosti korištenja vode i činjenica da CO2 omogućuje biljkama da rastu i razmnožavaju se u područjima koja su prethodno bila previše suha za njih.

Dakle, postoji tendencija da pustinje ponovo postanu šume i da ogromne površine neproduktivnog zemljišta počnu podržavati više životinjskog svijeta u izobilju, kako je ranije navedeno i ispod zemlje, što bi se na odgovarajući način moglo nazvati „ozelenjavanje zemlje.”

Masa biljne tvari u današnjem svijetu je za oko 6% veća nego što je bila prije 20 godina, u skladu sa satelitskim snimcima.

Krčenja šuma u Južnoj Americi i južnoj Aziji su sada usklađena sa pošumljavanjem u Sjevernoj Americi, Rusiji i Europi, a dodatni CO2 čini više biomase po kvadratnom metru

S obzirom na današnje više razine CO2, biljke u prosjeku rastu 15% brže nego prije 200 godina (a neki glavne žitarice rastu 40% brže).

Viša razine CO2 je glavni razlog “zelene revolucije”, koja spriječiva glad za stotine milijuna ljudska bića.

Ako Zeleni žele zeleni svijet, najbrži način da to učine je da podignu razine ugljičnog dioksida. Ironija.
 
*stisnite dolje desno “Titlovi” radi prijevoda ili stisnite “pravokutnik” i odaberite “Prijevod titla”*

 
NoviSvjetskiPoredak.com

Filed under: Featured, KLIMA · Tags: , , , , ,