Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » ZDRAVLJE I MEDICINA » VAŠE DIJETE ‘PRIPADA DRŽAVI’: Zakonodavci tvrde da je država sada vlasnik vašeg djeteta (VIDEO)

VAŠE DIJETE ‘PRIPADA DRŽAVI’: Zakonodavci tvrde da je država sada vlasnik vašeg djeteta (VIDEO)

cijepljenje-teksasZakonodavci u Teksasu rade na novom zakonu kroz reformu državnih Agencije za zaštitu djece

Novi zakon je donesen kako bi poboljšala agenciju koja je u zadnje vrijeme u brojnim dilemama koje rezultiraju štetnim sigurnosnim problemima za djecu toj državi.

Nekoliko zakona je već uvedeno, a koji su usmjereni na poboljšanje agencije. Jedan zakon, posebice Zakon 39., djelomično zahtijeva bržu medicinsku procjenu djece koja su nedavno postavljena u sustav udomiteljstva.

Zakon 39., kojeg je uveo zastupnik Gene Wu, propisuju da državni Odjel za obiteljsku zaštitu zakaže liječnički pregled za djecu koja su u privremenom stanju udomiteljstva duže od tri radna dana. Djeci u ruralnim mjestima će biti potrebno za to isto, rok od sedam radnih dana.

Iako je zakon prvobitno centriran oko bržeg provođenje medicinske procjene za novu djecu u kojoj će i cijepljenje biti uključeno kao dio tih medicinskih ispitivanja.

Zatupnik Bill Zedler, je dao repliku na amandman zakona 39. da djeca na medicinskoj procjeni budu oslobođena cijepljenja, nakon čega je slijedila burna rasprava.

„To bi se dijete moglo iz privremenog udomiteljstva moglo vratiti natrag nakon pet, osam ili deset dana, u kojima će ono biti cijepljeno protiv volje roditelja”, rekao je Zedler Dallas Morning Newsu. „To je pitanje slobode.”

Zastupnik Wu je u uvjerenju da zakon dopušta da država preuzme vlast u takvim situacijama. „Dopustite mi da naglasim vrlo jasno: čim se dijete zakonski ukloni iz njihovih domova, dijete je tada vlasništvo države Teksas”, rekao je Wu.


„Imamo odgovornost za to da dijete bude sigurno i da mu damo odgovarajuću medicinsku njegu. To je zakon.” To znači bilo koju vrstu medicinske njege, operacije i cijepljenje.

Zastupnik Jonathan Stickland je tada replicirao na šokantan izbor riječi zastupnika Wua: „Gospodine Wu, vi ste koristili riječ ‘pripada državi Teksas. Želite li razmisliti o tome što ste rekli?”, upitao je.

Stickland je zatim replicirao zastupnika Wua, već i zastupnicu Saru Davis, koja je tražila da se uvede dodatni amandman u Zakonu 39., kojim bi omogućilo cijepljenje djeteta cjepivom koje „sprječava rak”, osobito HPV cjepivo.

Stickland je pitao Davis, da li ona vjeruje da roditelji imaju pravo na izbor medicinskih postupaka za njihovu djecu. Davis je odgovorila da ona vjeruje da „djeca koji su oduzeta od svojih roditelja i u zaštitnom pritvoru prolaze liječnički pregled, da ih treba cijepiti cjepivom ‘koje sprječava razvoj raka’.”

Strickland ponovio pitanje da li misli roditelji imaju pravo odabrati medicinske postupke za svoju djecu, a Davis je rekla da „moramo pronaći ravnotežu jer apsolutno po mom mišljenju nula znanstvenih činjenice stoji iza toga da bilo koje cjepivo šteti djeci„.

Video u nastavku prikazuje kako zastupnik govori da roditelji – iako nisu proglašeni krivim za bilo koje zlodjelo – više ne moraju brinuti za svoju djecu, te da ta njihova djeca sada pripadaju državi.
 

 
NoviSvjetskiPoredak.com

Filed under: ZDRAVLJE I MEDICINA · Tags: , , , ,