Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » NOVAC » IRSKI NAROD SE BUDI POPUT GRAĐANA ISLANDA: Počinju uhićenja glavnih bankara krivih za financijsku krizu 2008.

IRSKI NAROD SE BUDI POPUT GRAĐANA ISLANDA: Počinju uhićenja glavnih bankara krivih za financijsku krizu 2008.

irska-bankariIrska prati u stopu Islandu i uskoro će utamničiti bankare odgovorne za financijski slom 2008. godine

Polazeći od prošlogodišnjeg masovnog zatvaranja 26 bankara na Islandu, Irska će goniti CEO menađera Anglo Irish Banke, David Drumma (2005-2008), za 33 kaznene prijave.

Ovo uključuje dvije dodatne optužbe za urotu i prijevaru, te lažnog knjigovodstva koje se odnosi na 7,2 milijarde eura depozita plasiranih na računima Anglo Irish Banke, između ožujka i rujna 2008. godine.

16 od 33 optužbi se odnose na nezakonito odobravanje milijarde kredita prema (koje će se vratiti u Anglo Irish Banku) bogatim investitorima (njih 16), u pokušaju da umjetno sruše cijene dionica anglo irske banke prije kolapsa u prosincu 2008. godine.

Svaka od 33 kaznena djela nosi kaznu od 5 ili 10 godina, osim jednog za zavjeru i prijevaru, koja ima “neograničenu kaznu zatvora”, pod irskom zakonu.

Prema Cape Cod Timesu, Anglo Irish Banka je nacionalizirana u siječnju 2009. godine, ali je financijska kriza prije i nakon nacionalizacije uništila gospodarstvo Irske, a građani su bili prisiljeni snositi troškove 32 milijarde dolara za pokrivanje duga i vraćanje depozita investitorima.

Slom gospodarstva prisilio je Irsku da zatraži od EU i MMF-a bailout kreditnog paketa u vrijednosti do 77 milijarde funti u studenom 2010. godine.
 
NoviSvjetskiPoredak.com

Filed under: NOVAC · Tags: , , , , , , ,