Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » TEHNOLOGIJA I ZNANOST » ODUČITE ŠTO STE NAUČILI: Čitavo vrijeme su vas lagali! Svemir nije nastao iz velikog praska – on nema početak

ODUČITE ŠTO STE NAUČILI: Čitavo vrijeme su vas lagali! Svemir nije nastao iz velikog praska – on nema početak

veliki-prasakSvemir je postojao oduvijek i nema početak, pokazuju novi modeli

Novi modeli uključuju kvantne korekcije na Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti. Model također uzima u obzir tamnu materiju i tamnu energiju, rješavajući tako nekoliko problema odjednom.

Široko prihvaćena starost svemira je, prema procjenama, 13.8 milijardi godina. U početku, pretpostavlja se da je cijela materija bila zgusnuta u jednu točku beskonačne gustoće ili singularnost.

Nakon Velikog praska počelo je širenje svemira što i označava njegov početak. To bi mogla biti NEISTINA!

Ako Veliki prasak proizlazi izravno i neizbježno iz matematike opće teorije relativnosti, neki znanstvenici to smatraju problematičnim jer matematika može objasniti samo ono što se dogodilo odmah nakon praska, ali ne i što je bilo prije i za vrijeme samog praska.

“Singularnost Velikog praska je ozbiljan problem opće teorije relativnosti jer se čini kako se tu krše zakoni fizike” – kaže Ahmed Farag sa Sveučilišta Benha u Egiptu za Phys.org.


Ali i koautor Saurya Das sa Sveučilišta Lethbridge u Alberti u Kanadi objavili su studiju u časopisu Physics Letter B, te pokazali da singularnost Velikog praska može biti rješena novim modelom u kojem svemir nema ni početak ni kraj.

Fizičari ističu kako njihove kvantne korekcije nisu primjenjene isključivo kako bi eliminirale singularnost Velikog praska.

Njihov rad temeljen je na ideji teorijskog fizičara Davida Bohma. On je još 1950-ih istraživao zamjenjivanje klasičnih putanja (najkraćih puteva izmešu dvije točke na zakrivljenoj površini) sa kvantnim trajektorijama.

Das je izveo su kvantnu korekciju Friedmannove jednadžbe koristeći kvantno-korigiranu Raychaudhurijevu jednadžbu. Friedmannova jednadžba opisuje širenje i evoluciju svemira (uključujući Veliki prasak) u kontekstu opće relativnosti.

Model, iako nije potpuna teorija kvantne gravitacije, sadrži elemente i iz kvantne mehanike i teorije relativnosti. Ali i Das očekuju da će njihovi rezultati opstati čak i onda kada se potpuno razvije teorija kvantne gravitacije.
 
*stisnite dolje desno “Titlovi” radi prijevoda ili stisnite “kotačić” i odaberite “Prijevod titla”*

 
(cudaprirode.com)

Filed under: TEHNOLOGIJA I ZNANOST · Tags: , , , , , , , ,