Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » MEDIJI, Novi Svjetski Poredak » NOVI VJERSKI POREDAK: Ujedinjene svjetske religije protiv Boga

NOVI VJERSKI POREDAK: Ujedinjene svjetske religije protiv Boga

jedna-svjetsla-religija2Globalizam se ne dešava slučajno. Mnogi analitičari, čak i oni nereligiozni, pisali su i govorili puno na temu novog svjetskog poretka, čiju okosnicu bi činila jedna svjetska vlada i jedna svjetska religija odnosno ideologija

Logično je očekivati da bi lideri u jednom takvom sistemu bili oni koji su sada i vjekovima ranije nosioci moći, javni ili tajni. Dakle, globalna elita, politička, ekonomska, duhovna.

Sasvim je izvjesno i to da iza globalizacije stoje određeni ciljevi. Šta žele upravljačke strukture? Moć i kontrolu. Šta žele još više? Još moći i kontrole ili apsolutnu moć.

Koliko god se činili kompliciranim kretanja i potezi na svjetskom nivou, sa svim svojim razlikama, sukobima, interesima, težnjama, tezama i antitezama, svi imaju zajednički korijen i izvor. Postavit ćemo jedno jednostavno pitanje: da li je želja čovjeka za dominacijom dobra ili loša? Ako tražimo odgovor kod samog čovjeka, dobit ćemo sve osim punu istinu. Zašto?

Jer čovjek ne stoji u istini. On ima potrebu da manipulira zbog stanja u kojem se nalazi. Biblija to stanje naziva grijehom, bezakonjem, pobunom protiv Boga. Biblija ne samo što identificira prvobitnog pobunjenika u osobi palog anđela najvišeg reda – Lucifera ili Sotonu – već raskrinkava i sistem koji pobunjeno čovječanstvo, pristalice sotonizma, izgrađuju radi kontrole stanovništva odnosno održanja sotonističkog poretka.

Kako sve to funkcionira? Duhovne sile nevidljive za ljudske oči regrutuju svoja ljudska oruđa, nosioce kontrolnih mehanizama. Takvi pojedinci se obično drže načela da „cilj ne bira sredstva“ i postaju moćni, ugledni, priznati i poznati, namećući se kao vladari ili kontrolori važnih resursa. Oni uspostavljaju mehanizme vladavine društvom putem uprave nad ideološkom paradigmom, koristeći „neupućene“ mase za svoje ciljeve (vidi 2. Timoteju 3:13).

Šta „elitu“ čini „upućenima“? Odakle crpe moć? Isus Hrist je svojim učenicima i slušaocima morao navesti mnoštvo primjera i ilustracija kako bi im objasnio razliku između „carstva nebeskog“ (Božjeg poretka i sistema vrijednosti) i carstava ovog svijeta. On sam je nedvosmisleno izjavio da Njegovo carstvo nije od ovog svijeta (vidi Matej 18:36). To je vrlo važno saznanje.

Iako Bog preuzima konačnu odgovornost za sve što se dešava u univerzumu, iako On kontrolira i zemaljske sile tame, On nije odgovoran za posledice slobodnog izbora i udruživanja palih anđela i palih ljudskih bića. Bog predočava posljedice jednog ili drugog izbora, ali ničim ne prisiljava našu slobodnu volju.

Ako, dakle, ovo na zemlji nije Božje carstvo, čije je onda? Biblija Sotonu naziva princem i vladarom ovog svijeta. Sotona i demoni daju moć svojim oruđima. Oni ih upućuju u tajne vladanja, u okultna, skrivena znanja. Zbog toga na svijetu postoje tajna društva. A tajna iza tajnih društava, brižljivo skrivana od naroda, ima svoj personalitet u Sotoni, uzurpatoru i lažnom bogu.

Šta nudi Sotona? Isto ono što je ponudio Isusu Kristu, pod uslovom da mu se pokloni i prizna ga za gospodara ove planete. Ta iskušenja su bila vrlo stvarna, a jedno od njih se sastojalo u ponudi svjetskih carstava i njihove slave. Vladat ćeš svijetom i dobitćeš privilegije i slavu, kaže Sotona, ali u moje ime. I ta ponuda ostala je aktualna u sve vjekove.

Nepopravljivost i beznadežnost carstva ovog svijeta

Satanistički koncept počiva na mješavini dobra i zla, pri čemu se dobro zloupotrebljava u sebične svrhe. Sotona se predstavlja kao onaj ko je donio spoznaju, novu svjetlost, „božanski“ status čovjeku u nezavisnosti od Tvorca.

Apostol Pavle je upozoravao na vjerske poslanike koji se lažno predstavljaju u ime Božje i Kristovo. Dalje on konstatira da „nije ni čudo, jer se i sam Sotona pretvara da je anđeo svjetlosti. Zato nije ništa neobično ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti.“

Da li je iz ovoga teško razumjeti da na zemlji imamo sistem lažiranih religija? Kako možemo identificirati lažnu religiju? Na sličan način kao što recimo obučeni bankarski službenik razlikuje lažnu novčanicu. Naravno osnovni uvjet je da točno zna kako izgleda prava. Naša teološka pismenost, koja dolazi kroz poznanje Božje Riječi – Biblije – osposobljava nas da pravimo razliku između prave i lažne religije, razliku koja nikad nije crno-bijela, kao što ni sam ljudski karakter nije obojen jednostavnim bojama.


Poziv na ujedinjenje nosioca lažne religije

Protivno Božjem pozivu, danas smo svjedoci da glavni nosilac lažne religije, najveći falsifikator vjere u povijesti čovječanstva, koji je preuzeo monopol nad duhovnošću, rimski papa, prepoznat od svih reformatora izvorne religije kao antihrist, poziva na ujedinjenje.
 
Poziv pape Franje na na međuvjersko jedinstvo (VIDEO)

 
Kratko ćemo analizirati sadržinu poruke gornjeg reklamno-propagandnog ekumenskog video klipa u svjetlosti biblijskog otkrivenja.

Zapazite centralnu tezu na kojoj se navodno zasniva međureligijsko jedinstvo: MI SMO SVI DJECA BOŽJA. Drugim riječima, mi smo djeca Božja, bez obzira na religiju koju ispovijedamo. Svi putevi vode Bogu.

Upravo dijametralno suprotno ovom stavu, Božja Riječ nas obavještava da smo mi u svojoj prirodi pobunjenici, djeca gnjeva. Nadahnuto svjedočanstvo kaže da mi možemo dobiti status USVOJENE djece Božje isključivo kroz Kristove zasluge, koji nas vraća iz smrti, jer smo „bili mrtvi u prestupima i grijesima, u kojima ste nekada živjeli prema dobu ovog svijeta, u skladu sa knezom koji vlada u zraku, duhom koji sada djeluje u sinovima neposlušnosti. I među njima smo svi mi nekada živjeli po željama svog tijela ugađajući prohtjevima tijela i uma, i po svojoj prirodi bili smo djeca gnjeva, kao i ostali.“

Božji plan je jedinstven i nema nikakvih alternativa. Iz tog razloga, riječ Božja dočekivana je sa neprijateljstvom, otporom i negiranjem kroz sve vjekove pobune. Danas ne samo što nije ništa drugačije, već njeno suptilno odbacivanje dostiže svoju kulminaciju. Sile zla se udružuju za poslednji veliki otpor Bogu koji podrazumijeva podjarmljivanje kompletnog čovječanstva sotonističkom poretku.

Crne naočaLe onemogućuju ljudima da vide duhovnu stvarnost

„A ako je i pokrivena dobra vijest koju objavljujemo, pokrivena je onima koji odlaze u propast, onima kojima je bog ovog doba zaslijepio nevjernički um, da do njih ne prodre svjetlost slavne dobre vijesti o Hristu.“ (2. Korinćanima 4:4)

Sotonine crne naočare mogu se skinuti samo na jedan način: ako promijenimo gospodara. Kako se to dešava već smo čitali iz Božje Riječi. Obrazac je jednostavan: „Dakle, vjera proističe iz propovijedanja, a propovijedanje kroz objavu Božju.“ Lažni bogovi su karakteristični po tome što udovoljavaju zahtjevima naše pale prirode i nikada ne pozivaju na stvarnu promjenu srca i karaktera.

Onaj Tko nosi crne naočaLe nije u stanju prepoznaTI obmanu. Takvima će pozivi na jedinstvo u duhu ovog svijeta izgledati ne samo prihvatljivi, već i kao jedino pravo rješenje. Oni će biti ogorčeni protivnici Božjeg naroda koji neće pristati na to i koji će ukazivati na prIJevaru.

Argumenti koji će se potezati biti će da čovječanstvo konačno mora riješiti osnovne probleme u miru i ljubavi, da je jedinstvo u različitosti neophodno, da duhovne vođe znaju najbolji put, itd. Biblija će biti podmuklo napadnuta i interpretirana na način koji izvrće i anulira sve njene osnovne poruke.

Protivnici novog svjetskog poretka će biti optuženi za govor mržnje, fundamentalizam, vjerojatno čak i svrstani u istu kategoriju sa teroristima, ako je suditi po aktuelnoj proizvodnji terorizma i navodnoj borbi protiv njega (zapazimo da se terorizam po pravilu veže za vjerski fanatizam). Oni će biti izolirani, diskreditirani i omalovaženi na svaki mogući način.

Ali sila Božja i zaštita pratiće Njegov narod, koliko god se činilo da će biti satrti i praktično pregaženi. Unaprijed data upozorenja i ukazivanje na scenario završne obmane, otvorit će oči mnogima koji će prepoznati i prihvatiti poziv na život.
 
(religija.me/uredio:NSP)

Filed under: MEDIJI, Novi Svjetski Poredak · Tags: , , , , , , , , , , ,