Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » MEDIJI » Kako prodati rat i suosjećanje prema imigrantima?!

Kako prodati rat i suosjećanje prema imigrantima?!

ratna-propagandaPropaganda koristi prije svega metode manipulacije svijesti ljudi, znači koristi ljudske slabosti u prepoznavanju različitih društvenih ciljeva i ciljeva pojedinca i naravno koristi emocije kao ključnu ljudsku osobinu u manipulaciji

Propaganda, fenomen u povijesti komunikacije, može se definirati kao tajno oružje kojim se ostvaruje nevjerojatna moć u manipulaciji ljudima

Poznato je da je propaganda jedan od temeljnih stupova rata, a posljednji primjer – nagli interes zapadnih medija za sirijsko naselje mada, još jednom je pokazao da smo svjedoci novog čina propagandnog rata.

Poslije dokaza da su humanitarnu pomoć zapravo blokirale pobunjeničke antivladine grupe, jasno je da je riječ o novom činu propagandnog rata i još jednom pokušaju Assadove demonizacije.

Od početka sirijskog sukoba, a naročito poslije uključivanja Rusije u borbu protiv terorizma, takvih primjera bilo je još: lažne tvrdnje da je Rusija bombardirala bolnicu, prikazivanje ruskih snimaka s terena u funkciji dokazivanja uspješnih rezultata međunarodne koalicije, objavljivanje informacija o navodnom ubijanju civila iz neprovjerenih izvora poput sirijskog Opservatorija za ljudska prava, centra u kome je zaposlen samo jedan čovjek koji informacije objavljuje iz Velike Britanije oslanjajući se, po vlastitom priznanju, isključivo na izvore među sirijskim ustanicima koje sponzoriraju SAD.

O propagandnoj moći koja se primjenjuje u ratovima razgovarali smo s autorom knjige “Propaganda” i predavačem na Visokoj školi za propagandu i PR, profesorom Darkom Tadićem.

Propaganda ima ogroman potencijal, može se primijeniti u gotovo svim područjima. Koje metode koriste propagandisti za oblikovanje naših stavova?

Propaganda je stara koliko i ljudska civilizacija, odnosno komunikacija uopće. Ona koristi jedan specifičan oblik komunikacije i koristi brojne komunikološke, sociološke i fenomenološke fenomene u promatranju ljudskog bića kako bi manipulirala njegovim stavovima i mišljenjem radi određenih ciljeva pojedinih interesnih skupina, bez obzira na to da li se odnosi na sferu politike, ekonomije ili bilo koje druge djelatnosti.

Koje su to osnovne metode koje koriste propagandisti?

Propaganda koristi prije svega metode manipulacije svijesti ljudi, znači koristi ljudske slabosti u prepoznavanju različitih društvenih ciljeva i ciljeva pojedinca, a to su prije svega njegova slabost da razmišlja na jedan kontinuiran i racionalan način i naravno koristi emocije kao ključnu ljudsku osobinu u manipulaciji prihvaćanja određenih ideja i usvajanja ponašanja koje se želi od strane onih koji propaganda primjenjuje. Dakle emocije su ključ za dobru propagandu svake vrste.

Krivotvorenje i fabriciranje vijesti postali su provjeren, učinkovit način za takozvanu prodaju rata. Da li je pretjerano reći da je ratna propaganda strahovito oružje u rukama čovjeka?

Ratna propaganda jeste strahovito oružje. Upravo pišem novu knjigu na temu tiho oružje za nečujne ratove koja govori o tome da je propaganda zapravo jedan od glavnih stupova za vođenje rata.

Propaganda se u ratovima u ljudskoj povijesti primjenjivala otkada se i zna za početak prvih ratova. Čak i čuveni kineski filozof Sun Tzu napisao je seriju tekstova o primjeni propagandnih metoda. To je neka vrsta psihološkog ratovanja, kako se to zove u specifičnoj vojnoj terminologiji.

I ona se i dan-danas koristi. Kao što su danas ratovi totalni, tako je totalna i propaganda. I podjednako se primjenjuje kako prema jedinicama i vojskama koje sudjeluju u ratovima tako i prema civilnoj populaciji.


Ratna propaganda se, dakle, uspješno primjenjivala i prije nastanka televizije

Naravno, ratna propaganda je bila oduvijek poznata, i prije nego što je izmišljeno ljudsko pismo. Prije toga usmenim glasinama, propaganda se vrlo lako i uspješno širila kao jedan specifičan vid komunikacije.

Naravno, ljudska povijest govori o različitim metodama i tehnikama propagande, da bi u 20. stoljeću propaganda dosegla svoje zlatno doba zahvaljujući televiziji i drugim sredstvima masovne komunikacije. Danas u informativnoj eri, mi zapravo živimo u eri propagande.

Koji su osnovni ciljevi ratne propagande i kako se ona provodi?

Prvi cilj ratne propagande je da se mnoga politička, vojna i ekonomska sredstva postignu prije nego što se upotrijebi oružje. A kada otpočnu oružani sukobi, onda se propaganda koristi da se slomi prije svega moral, psihološka stabilnost protivnika i naročito lidera koji upravljaju protivničkom stranom.

Kada govorimo o propagandi, neizostavna je uloga medija, i čini se da što je neka teza neuverljivija na prvi pogled ona zapravo bolje prolazi kod masa

Mediji su zapravo glavno sredstvo propagande, imajući u vidu da je propaganda masovno sredstvo komunikacije. Propaganda se ne provodi na osobnoj razini. Može, ali tada se drugačije zove. Mediji su, dakle, osnova propagande. Bez medija nema propagande, i interesantno je da onoliko koliko propaganda oblikuje medije, toliko i mediji oblikuju propagandu.

Na koji način mediji oblikuju propagandu?

Mediji oblikuju propagandu upravljanjem emocijama i slabostima ljudskog organizma, a ta slabost se ogleda u tome da ljudsko biće generalno slabo misli, dakle slabo koristi mozak u racionalnom objašnjavanju svijeta i pojava u njemu. Propaganda uspješno koristi sve slabosti bazirane na emocijama.

Je li za uspješnu propagandu neophodna i kontrola medija?

Apsolutno. To je osnovni preduvjet. Da bi propaganda bila uspješna, obavezno je da određeni mediji budu pod kontrolom, fizičkom kontrolom, što se postiže kupnjom i vlasništvom nad medijima. Ako danas znamo da recimo na zapadnoj hemisferi stotinjak obitelj kontrolira kompletnu medijsku sferu, onda vam je jasno kolika je moć propagande.

Pored televizije, danas se propaganda vrlo uspješno provodi i putem društvenih mreža, zahvaljujući njihovom sve većem utjecaju

Pojavom interneta i društvenih mreža propaganda je dobila još jedan moćni alat u širenju utjecaja, tako da moderna propaganda sve više postaje digitalna propaganda koja se širi putem interneta. Taj razvoj će se tek osjetiti i tek se očekuje njegov maksimum.

Kako umanjiti moć kojom propagandisti kreiraju mišljenje i manipuliraju javnim mnijenjem?

Jedini način je edukacija stanovništva o tehnikama kojima se propaganda provodi i načinima da se ona tumači. Propaganda zapravo manipulira našim željama i ostalim ljudskim instinktima. Recimo reklama, kao dopušteni oblik propagande, najbolji je primjer za to.

Mi sve manje mislimo svojom glavom, nameću nam se određene želje koje zapravo nemaju realnu potrebu u stvarnosti. Pohlepa je uvijek bila jedan od glavnih motiva ljudskog funkcioniranja, i propaganda to vrlo uspješno koristi obećavajući nam život u iluzijama koji nema realno uporište u stvarnosti.
 
(sputniknews.com/uredio:NSP)

Filed under: MEDIJI · Tags: , , , , , , , , , , , ,