Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » MEDIJI » MONOPOL I MANIPULACIJA: Ovo su 6 kompanija koje drže sve svjetske medije i kontroliraju informacije

MONOPOL I MANIPULACIJA: Ovo su 6 kompanija koje drže sve svjetske medije i kontroliraju informacije

masovni-mediji-tvČinjenica da samo par kompanija posjeduje sve masovne medije, demonstrira “iluziju izbora”…

Dok neke web stranice poput digg.com i reddit.com nisu u posjedu korporacija, Time Warner posjeduje medijske portale koje čitaju milioni ljudi tijekom dana.

Vratimo se nazad u 1983. godinu kada su medije posjedovale čak 50 kompanija.

Masovni mediji su pojam koji je ušao u uporabu 1920-ih godina s pojavom radija, tiska i kasnije TV-a. Pod njima se podrazumijevaju svi mediji koji su dizajnirani tako da ih “konzumira” široka publika, za koju se smatra da imaju zajednički interes

Masovni mediji su ujedno i podskup jednog šireg pojma, masovne komunikacije

Njihove osnovne odlike su da snažno utječu na formiranje “masovnog konzumenrskog društva” koje je uglavnom u kontrastu sa samostalnim odlučivanjem.

Masovni-globalni mediji nastali su dugo nakon pojave lokalnih i nacionalnih. U Europi prvi masovni mediji bile su novine koje su dominirale tijekom devetnaestoga stoljeća. Na samim početcima razvoj masovnih medija je bio kolebljiv, novine i časopisi su bili pisani isključivo za domaće čitatelje, što je bilo kombinirano s jezičkom barijerom uskraćivalo mogućnost izvoza.

U suštini mediji funkcioniraju na način na koji je odraz udruženih interesa moćnih društveni skupina koje su u položaju da vrše raspodjelu društvenih resursa. Unatoč ovim ograničenjima mediji igraju ključnu ulogu u svim modernim društvima.

Štoviše ako je društvo otvorenije za svačiji glas to je uloga medija važnija da bi ta otvorenost bila dugotrajnija. Danas se u masovne medije ubrajaju tisak, radio, TV, glazba i video zapisi, film, tiskani mediji, internet i računalni softver.

Jedno od najboljih objašnjenja i idefinicija masovnih medija dao je Denis McQuail, njegovu definiciju možemo podijeliti u šest posebnih stavki. Masovni mediji:

  1. jesu razlučiv skup aktivnosti (stvaranje medijskog sadržaja)
  2. uključuju posebne tehnološke konfiguracije (radio, televizija, videoteks, novine, knjige)
  3. vezani su za formalno konstituirane institucije ili medijske kanale (sustavi, stanice, publikacije)
  4. operiraju sukladno određenim zakonima, pravilima i shvaćanjima (profesionalni kodeksi i praksa, publika, društvena očekivanja i navike)
  5. produkt su osobe koje zauzimaju izvjesne uloge (vlasnici, regulatori, produccenti, distributeri, oglašivači, članovi publike)
  6. prenose informacije, zabavu, slike i simbole do masovne publike.

Iz ove podjele možemo izvući još jednu od definiciju masovnih medija – masovni mediji su društvene institucije koje funkcioniraju unutar određenih stega, pravila, prava i politike koje upošljavaju karakterističnu mješavinu kvalificiranog osoblja, koji se drže određenih procedura u prikupljanju informacija, radi stvaranja građe za vizualno, audiativno ili konceptualno usmjerene medije. Ukratko oni su učesnci u političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj dinamici društvene moći.


Globalni medijski sustav

Većina masovnih medija su u vlasništvu deset vertikalno integriranih konglomerata od kojih većina ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ostalih trideset ili četrdeset važnijih tvrtki koje rade kao njihova podrška zaokružuju značajnije pozicije toga sustava. Glavne karakteristike masovnih medija i globalnog medijskog sustava su žestoko nadmetanje po netržišnim osnovama i brza komercijalizacija.

Masovni mediji pripadaju globalnom sustavu koji je podjeljen u dvije sezone, prva u koju spadaju najznačajnije grupacije tvrtki i druga financijski slabija ali ne i puno manja značajna.

Šest najvećih medijskih tvrtki u svijetu: Time Warner, Disney, GE, Viacom, CBS i News Corporation one ujedno predstavljaju i naintegrisanije globalne medisjke gigante.

Ostale tvrtke koje pripadaju “prvoj ligi” su: TCI, Poly Gram, Sony, General Electric, Seagram. Djelatnost ovih tvrtki je obično bazirana velim filmskim i televizijskim studijima i produkcijskim kućama.

Firme iz druge lige su one koje na globalnom tržištu popunjavaju većinom regionalna tržišta. Njihovi najpoznatiji predstavnici su Kirch, Advance Publication, United Media, Thompson, Globo, televisió, Westinghouse, Canal plus, Havas- sve ove firme imaju za cilj proširiti svoju djelatnost i uđu prvu ligu i postanu pravi medijski giganti. Kao iu prvoj ligi više od polovice tvrtki dolazi iz Amerike.

Pogledajmo infografiku:

masovni-mediji-grafika
 
(businessinsider.com,wikipedia.org/uredio:nsp)

Filed under: MEDIJI · Tags: , , , , , , , , , , , , , ,