Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » TEORIJE ZAVJERE » TAJNA BIBLIJSKOG KODA: SVETO PISMO JE VISOKOTEHNOLOŠKI KOMPJUTERSKI PROGRAM VANZEMALJSKOG PORIJEKLA

TAJNA BIBLIJSKOG KODA: SVETO PISMO JE VISOKOTEHNOLOŠKI KOMPJUTERSKI PROGRAM VANZEMALJSKOG PORIJEKLA

biblija-kod

UVOD O BIBLIJI

Biblija (ta biblia – grčki: knjižice, sveščice), je zbirka tekstova koje Židovi i kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere, a nastali su u vremenu između 1.000 prije naše ere i 100 naše ere. Naziva se i ‘Sveto pismo’.

Židovi je nazivaju Torah (Zakon), Miqrah (Čitanje), Kitbe Qodesh (Sveti spisi) ili Tanakh (skraćeno za Torah, Neviim i Ketuvim). Kanon biblijskih knjiga proglasili su 90. god. u Jamniji. Priznali su 24 knjige nadahnutima i obaveznima za židovsku vjeru.

U kanon nisu uvrstili sedam knjiga koje su nastale u Aleksandriji od tamošnjih židova, a napisane su na grčkom jeziku. Dijele Bibliju na tri grpupe: Tora (Petoknjižje), Neviim (Proroci) i Ketuvim (Mudrosne knjige). Stari zavjet pisan je hebrejskim jezikom, izuzev dijelova Ezre i Daniela te nekoliko riječi u Knjizi Postanka i u Jeremiji pisanih aramejskim jezikom.

Završnu redakciju židovskog dijela Biblije napravila je Velika skupština u doba perzijske vlasti (V. – IV. St. Prije naše ere). Izvorno su biblijske knjige pisane na svitcima pergamenta. Od Ezrina vremena židovska je Biblija pisana aramejskim pismom, dok su Samarijanci zadržali staro Feničko pismo. Očuvanje biblijskog teksta bio je zadatak prepisivača (heb. sofer: pisac) koji su ustanovili predaju čitanja Biblije.

Budući da hebrejski jezik izvorno ne piše samoglasnike, u prijepisu su poslije dodavani znakovi za samoglasnike (masoretski tekst).

Kršćani dijele Bibliju na Stari zavjet i Novi zavjet. Stari zavjet obuhvaća 39 protokanonskih (istovjetnih s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih, kao ni židovi, ne priznaju – apokrifi).

Novi zavjet, napisan u drugoj polovici I. st., Obuhvaća 27 knjiga: četiri Evanđelja (Marko, Matej, Luka i Ivan), Djela apostolska, 21 poslanica (14 Pavlovih i 7 apostolskih) i Otkrivenje (Apokalipsa).

Autografi biblijskih knjiga ne postoje, nego mnogobrojni njihovi prijepisi, tzv. tekstualni svjedoci. Služeći se njima, biblijska znanost nastoji strogim znanstvenim metodama prirediti što pouzdaniji biblijski tekst, tzv. kritičko izdanje Biblije.

Židovi tumače Bibliju doslovno i propovjednički, tražeći u njoj skriveni, dublji smisao, tumače je već od II. st. pr.ne sve do danas (Midraš, Halaha, Hagada i dr.).

U novije doba židovski tumači Biblije uzimaju u obzir rezultate arheologije i drugih znanosti, te se približuju kršćanskim biblijskim komentarima. Kršćani tumače Bibliju od početka II. st., a aleksandrijska škola zastupala je alegorijsko tumačenje, antiohijska škola doslovno tumačenje.

U srednjem vijeku skolastika je dalje razvila metode tumačenja: doslovno, alegorijsko, moralno i anagogično ili mistično tumačenje. Katolici u tumačenju Biblije slijede tradiciju Crkve i crkvenog učiteljstva, a protestantske se crkve oslanjaju većinom na osobno nadahnuće.

U novije doba razvijene su u katolika, protestanata i u Židova suvremene znanstvene metode tumačenja Biblije (egzegeza, hermeneutika).

Suvremeni pristupi i metode tumačenja imaju intererkonfesionalno obilježje. Biblija je cjelovito ili dijelom prevedena na većinu svjetskih jezika. Njeno značenje prelazi okvire sinagogalne i crkvene upotrebe.

TAJNA IZLAZI NA VIDELO

Prvog rujna 1994. godina američki novinar M.Drosnin je odletio za Izrael da bi tadašnjeg predsjednika tamošnje vlade Yitzhaka Rabina upozorio na smrtnu opasnost koja mu je navodno prijetila.

Zbog nedostatka poznanstava, novinar i pisac iz New Yorka je jednom Rabinovom prijatelju, piscu Saimu Guriu, predao pismo za Rabina. U njemu je bilo upozorenje na atentat, koji će se kasnije uistinu i dogoditi.

‘Bojim se’, napisao je Drosnin Rabinu, ‘da ste u smrtnoj opasnosti, ali istodobno smatram da se ta opasnost može zaobići i izbjeći! …’

Guri je smatrao, a to je saopćio i Drosninu da izraelski predsjednik tom upozorenju neće pokloniti previše pažnje, ali je ipak predao pismo nadležnom ministarstvu.

Što se kasnije dogodilo, već odavno je mnogima poznato:

4.studenog 1995. godine Rabin je ubijen, ustrijeljen od jednog vjerskog fanatika. Rabin i njegova služba sigurnosti ovo su upozorenje, kao i velik broj prijašnjih, nažalost, smatrali neozbiljnim!

Na dan ubojstva Rabina, Drosnin je na najgori mogući način dobio dokaze za svoje upozorenje. Yitzhak Rabin je ustrijeljen s leđa od čovjeka koji je sebe smatrao poslanim od Boga, a ono što je u svemu istinska senzacija jeste činjenica da je – ubojstvo zapisano u Svetom pismu koja je, kako je poznato pisano prije 3.000 godina!

Upravo atentat u Izraelu bio je još jedna potvrda i dokaz o postojanju tajanstvenog koda Biblije, šifriranog teksta kojim je, navodno, zapisana cjelokupna buducnost čovječanstva.

U svojoj knjizi ‘Biblijski kod’, ovaj američki novinar nam otkriva, ako je istina, da su praktično svi svjetski važniji događaji već davno zapisani u Bibliji. Pomoću matematičkog izračunavanja izvedenog pomoću računala, navodno se mogu dobiti proročanstva iz izvornog teksta na hebrejskom jeziku.

‘Rabinovo ubojstvo nije jedini događaj našeg doba zapisan u Bibliji. Dodatno su tu još i događaji poput ubojstva egipatskog i američkog predsjednika Sadata i J. F. Kennedyja), Drugi svjetski rat, afera Watergate, Holokaust, tragedija Hirošime, Zaljevski rat, pa sve do predsjednikovanja Bill Clintona. I sve to napisano je – ‘Božjom rukom’, navodi u svojoj knjizi ovaj američki novinar.

Drosnin je ozbiljan novinar ‘Washington Posta’ koji je radio izmedu ostalog i na policijskim reportažama, te se njemu ne može tako lako pripisati lakovjernost. Nakon ubojstva Rabina njegova situacija se naglo mijenja, za njega na bolje.

Kako sam Drosnin kaže: “U trenutku kad se ostvarilo proročanstvo koje je sam pročitao u Bibliji, šifra Biblije mi je po prvi put zaigrala pred očima kao potpuno jasna i izvjesna!”

Do sada je priča o proročanstvima zapisanim u Svetom pismu zvučala preapsurdna da bi zaiteresovala veći broj stručnjaka. Šifrirane poruke koje se navodno mogu naći u Bibliji predstavljaju potraga za duhovima, smatra Andreas Michel sa katedre za Stari zavjet na Sveučilištu u Tübingenu.

- Autori Starog zavjeta – dodaje on – nisu posjedovali takvu matematičko-umjetničku spoznaju svijeta da bi svoje tekstove mogli šifrirano zapisivati! …

UBOJICA KOJI ŽELI UBITI!

Dodatni dokazi za one koji vjeruju u postojanje koda Biblije dolaze iz matematike: Eliyahu Rips je matematičar u pješčanim zgradama Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, smještenom na brežuljku iznad ‘Vječnog grada’. Odatla se pruža magičan pogled ka Faseldonu, ka starom gradskom zidu – idelno mjestu za inspiraciju?

Ripsovo specijalno područje je takozvana grupna teorija, matematički element moderne fizikalne teorije.

Šifra Biblije je kompjuterski program! – Objašnjava izraelski znanstvenik.

Zajedno s dvojicom izraelskih kolega, fizičarom Doronom Witztumom i Joavom Rosenbergom s jeruzalemske visoke tehnološke skole – Rips je tekst Biblije podvrgnuo jednom programu za dešifriranje. Posao je trajao sve do 1994. godine kada su u poznatom znanstvenom časopisu ‘Statistical Science’ objavili svoja iznenadujuće saznanja pod naslovom ‘Konstante slova u Knjizi’.

Eliyahu Rips

Oni su prvo izabrali 300 hebrejskih pojmova koji imaju slična značenja, kasnije su tome dodali imena, dane rođenja i smrti 66 najpoznatijih Židova koji su živjeli između IX i XIX stoljeća. Tada su sve to skupa tretirali kao jednu cjelinu, jedan tekst, bez praznog prostora izmedu riječi i znakova. Tada su u tom tekstu, u kome je bilo jedan do drugog 304.805 znaka, potražili prethodno izabrana imena.

Računalo je počeo kombinirati pismo tako što je kombinirao prvi s drugim, pa s trećim … sa tisućitim itd. Onda je kobinirao to isto samo s početnim drugim slovom. Na kraju je tako prošao sva slova.

Upozorenje za Rabina je bila kombinacija slova poredanih – svako četvrto, dvanaesto ili petnaesto slovo teksta. Ako pri čitanju znakova preskačemo određeni broj slova, dobivamo čitak tekst. Reci kao: ‘Rabin’, ‘Amir’, ‘Tel Aviv’ i godina ubojstva. Popreko preko Rabinovog imena mogu se naći riječi: ‘Ubojica koji želi ubiti’.

Je li to sve samo slučaj?! …

ZAPANJUJUĆE OTKRIĆE

Izraelski matematičar je objavio svoje iskustvo u vezi sa Zaljevskim ratom.

- Računalu smo dali zadatak da nađe ime – Saddam Hussein. To smo učinili pošto smo se uvjerili da je kombinacija slova koji daju traženi pojam povezana nekom matematičkom logikom. U području koje je ukazivalo na zaljevski rat našli su se pojmovi kao: ‘Scuds’, ‘ruske rakete’ kao i datum početka rata i ime ‘Hussein’.

Za Michaela Drosnina to je bio neoborivi dokaz za postojanje ove šifre: sve riječi tvore neku vrstu križaljke. Tako se može ispitati da li se riječi međusobno povezanog značenja nalaze jedna blizu druge. Tako se uz pojem ‘Bill Clinton’ nalaze pojmovi ‘Predsjednik’, kod ‘Slijetanje na Mjesec’ nalaze se pojmovi ‘Svemirski brod’, ‘Apollo 11′, kod riječi ‘Hitler’, nalazi se riječ ‘Nazi’, kod ‘Kennedy’ , riječ ‘Dallas’ … Zar to može biti puki slučaj?!

Da će jedan renomirani stručni časopis objaviti ovakve tvrdnje nisu se ni sami autori nadali. Robert Kass, koji je 1994. godine bio izdavač ‘Statistical Science’, kaže da su čitaoci u početku bili skeptični što je normalna reakcija.

- Mislim da nitko u to vrijeme ovu fantastičnu teoriju nije prihvaćao kao nešto ozbiljno – navodi šef Odjela za statistiku američkog sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu. – Svi su mislili da tu postoji neka caka, ali nisu znali koja i kako je otkriti …

A da bi se uvjerio da kod Biblije uistinu postoji, Rips je novostvorenom programu podvrgnuo još neke tekstove, na primjer, prijevod Tolstojevog ‘Rata i mira’. Ali, tražena su se imena, podaci i datumi mogli naći jedino u Bibliji i to, kako navodi, u šifriranom obliku.

Za odlučujući eksperiment izraelski je matematičar od 32 imena i 64 podatka napravio oko 10 milijuna različitih kombinacija, od kojih je samo jedan jedini par bio točan. Rips je ponovno pohranio podatke u računalo da bi saznao koja od 10 milijuna kobinacija daje zadovoljavajući rezultat.

I ispostavilo se da je zadovoljavajuće rezultate mogao naći samo u – Svetom pismu!

OVO JE VAN SVAKE LOGIKE!

Robert Kass je, nakon svega, dao trojici stručnjaka provjeriti njegova otkrića i oni su to učinili. Kad su sva trojica potvrdila korektnost statističkih postupaka i brojeva, Kass je odlučio objaviti rezultate. Harold Gans, zaposlen u tajnoj službi SAD na poslovima dešifriranja, čuvši za ovu priču bio je odmah uvjeren da može naći dokaze za obaranje teorije o biblijskom kodu.

Da bi otkrio ‘u kome grmu lezi zec’ on je ispisao 64 osobe i to ne samo njihova imena, nego i mjesta rođenja i smrti. Rezultat ga je šokirao.

- Niz leđa mi je prošla neka hladna jeza, sjeća se Gans. – Imena gradova su odgovarala imenima osoba nađenim u Bibliji.

Australski statističar, Abraham Haofer, jedan je od onih koji su uporno kritizirali tezu o šiframa u Bibliji:

- Pri analizi tolikog broja podataka, neminovno je da se određene mustre pojavljuju – kaže on. – Ali, ovo prelazi logiku i postojeće zakone vjerojatnosti!

Sljedeće analize su Drosnina još više uvjerile u ispravnost svoje teze. On i koautor Doron Witztum su oko pojma ‘holokaust’ potražili još neke pojmove i pronašli riječi kao što su: ‘Njemačka’, ‘Berlin’, ‘Eichmann’, ‘Ciklon B’ … Matematičar Piatetski-Shapiro sa Yale univerziteta, kome je Drosnin medu prvima pokazao svoje analize, pun je zbunjenosti i oduševljenja:

- Ovdje je riječ o jednoj inteligenciji koja je izvan našeg znanja i shvaćanja – mi govorimo o Bogu. Jedini siguran odgovor je Bog! …

U Svetom pismu su se do sada otkrili jos neki zanimljivi podaci: propast njujorške burze 1929; Beethoven, Bach, Picasso, izbor Natanjahua na vlast uz koje je još stajao i nadimak ‘Bibi’, udar kometa na Jupiter u srpnju 1994. i Treći svjetski rat kao najava posljednje apokaliptične borbe na Zemlji 2112. godine.

ATOMSKI NAPAD SE NIJE DESIO!

Dana 26. siječnja 1996. godine otkriven je podatak koji je Drosnina uzbudio: U večernjim satima 6. svibnja 1996., Libija će napasti Izrael atomskim oružjem! Našao je načina da razgovara sa Peresom, tadašnjim predsjednikom izraelske vlade. Razgovor je tekao ovako:

PERES: Za kad je predskazan napad? … Što možemo učiniti.

- To je upozorenje, a ne predskazanje, odgovorio je Drosnin i time relativirao svoje upozorenje. On je jednostavno od biblijske šifre napravio naku vrstu proročanstva, a la Nostradamus, kakva već odavno poznajemo.

Šesti svibnja je, srećom, prošao bez atomskog napada, ali Drosnin, nije mogao objasniti kako to da se to nije dogodilo. Gdje je pogriješio?

Na Drosninovo pitanje – da li Biblija skrivena prošlost ili budućnost – odgovara Rips:

– Sve što je bilo, jest ili će biti!

A kako je ovo moguće u jednom tekstu od samo 304.805 znakova?

- Teoretski ne postoje ograničenja za broj informacija sadržanih u jednom tekstu! – Odgovara matematičar iz Jerusalema.

– Broj skrivenih informacija se ne može otkriti, čak i ako nije beskonačan.

Na taj način su se Rips i Drosnin našli u situaciji sličnoj vulkanolozima ili onim koji prate pokrete Zemljine kore i koji stoje pred dilemom kad će se dogoditi sljedeća katastrofra, kako bi pravodobno i točno obavijestili gradonačelnika koji bi trebao evakuirati grad.

Zemljotres iz 1995. godine u Kobeu u Japanu je takode pojam koji je Drosnin našao u Bibliji. Osim toga, našao je još i ove riječi: ‘Kobe’, ‘Japan’, ‘Vatra’, ‘Veliki potres’, s točno navedenom godinom.

Možda se uz pomoć dešifriranja Biblije stvarno može pročitati prošlost i predvidjeti budućnost. Možda možemo predvidjeti sljedeći atentat ili neki događaj planetarnih razmjera, ko što je bio udar komete prije 65 milijuna godina, koji je uništio dinosaure …

Ali, onima koji šifrirane poruke nalaze u Bibliji, također bi se moglo dogoditi nešto slično što se dogodilo Kasandri. Lepi Apolon je bio u nju zaljubljen i obećao joj – ako mu uzvrati ljubav – pokloniti dar proroka. Kasandra je prihvatila ponudu i dobila moći proroka, ali se oglušila o svoje obećanje. Tada je Zeusov sin učinio da lijepa Kasandra ostane proročica, ali je učinio i da je nitko ne sluša niti joj vjeruje!
 
*stisnite dolje desno “Titlovi” radi prijevoda ili stisnite “kotačić” i odaberite “Prijevod titla”*

 
;
 
(webtribune.rs,youtube.com/uredio:nsp)

Šokantan preokret koji će izmijeniti svijet: Osovina Berlin-Moskva-Peking je definitivno neizbježna
AMERIČKI HIPERAKTIVNI MILITARIZAM: Još jedan od razloga za propadanje zapadne civilizacije

Filed under: TEORIJE ZAVJERE · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

reklama