Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » TEHNOLOGIJA I ZNANOST » CERN dobio novi ubrzavač protona kojim će biti još bliže smaku svijeta

CERN dobio novi ubrzavač protona kojim će biti još bliže smaku svijeta

cern-protoniOvi ljudi iz CERN-a i vlade koje ih plaćaju se igraju sa silama života, silama koje stvaraju i uništavaju. Oni nisu svjesni u što se petljaju. Ovi ljudi drže naše živote i našu budućnost u svojim rukama

Znanstvenici Europske organizacije za nuklearna istraživanja ( CERN ) predstavili su danas novi akcelerator čestica što je ključni korak u pribavljanju veće količine podataka koji treba da objasne mnoge misterije svemira.

Znanstvenici su objavili da je završen Linac4, gotovo 90 metara dugačka podzemna mašina koja je bila građena gotovo 10 godina i koja će ispaljivati protonske zrake u mnogim eksperimentima.

Linac4 je najveći akcelerator koji je CERN razvio od pokretanja Velikog hadronskog sudarača 2008.

Veliki sudarač čestica je prije pet godina pomogao u potvrđivanju postojanja Higsovog bozona.

Generalna direktorica CERN-a Fabiola Gianotti rekla je da je novi akcelerator prvi od ključnih elemenata u višegodišnjem programu da se istraži “potencijal eksperimenata u sudaraču za otkrivanje novih stvari u fizici i detaljnije mjerenje osobina Higsovih čestica”.

Linac4 je linijski ubrzavač protona koji će sljedećih 5-7 godina “produktivnost” sudaraču (ubrzivaču) povećati čak deset puta.


U suštini, protoni će prolaziti kroz cijelu kaskadu akceleratora prije nego što uđu u sam sudarač.

Prvi stupanj je Linac 2 koji je profunkcionirao prije 40 godina, a ima energiju protona 50 MeV. Linac4 je i napravljen da mu bude zamjena.

U njemu će dolaziti do ubrzavanja tzv. intenzivnih “snopova” negativnih iona vodika do energije 160 MeV i udvostručiti neke mogućnosti sudarača i njegovu brzinu prikupljanja eksperimentalnih podataka.

Linac4 je tako nazvan jer ima četiri dijela (kaskade) za ubrzavanje s različitim tipovima “ubrzavajućih struktura” podešenih za razne raspone energije.

Cijela struktura je složenija jer je čini sedam ubrzavajućih modula od kojih svaki sadrži po tri ubrzavajući visokofrekventna rezonatora sa po dvjema “prolaznim cijevima”.

Veliki hadronski sudarač bio je zaustavljen 2013. radi modernizacije, a ponovo je pokrenut u travnju 2015. godine.

Otada može osiguravati energiju sudaranja snopova protona do 13 TeV.

To će – kako se nadaju znanstvenici koji ga “opslužuju” – omogućiti proučavanje tamne materije, antimaterije i kvark-plazme.
 
(fakti.org)

Filed under: TEHNOLOGIJA I ZNANOST · Tags: , , , ,