Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » ZDRAVLJE I MEDICINA » Službeno istraživanje potvrdilo da fluorid u vodi uzrokuje dijabetes!

Službeno istraživanje potvrdilo da fluorid u vodi uzrokuje dijabetes!

pipa-vodovodPrema novoj studiji objavljenoj u časopisu “Journal of Water Health”, dodavanjem natrijevog fluorida u sustave javne vodoopskrbe povećava rizik od razvoja dijabetesa Tipa 2

Studija koju je proveo dr. Kyle Fluegge, grčevito pokazuje da fluorid ima izravnu vezu sa povećanjem stopa oboljevanja od dijabetesa tipa 2 u javnosti.

Fluegge, zdravstveni ekonomist njujorškog zdravstvenog odjela, završio je istraživanje kao post-doktorski suradnik na Sveučilištu Case Western Reserve.

On se koristio matematičkim modelima i javno dostupnim podacima da bi ispitao veze između incidencije dijabetesa i razine fluoridacije vode u 22 države. Studija je prilagođena za pretilost i tjelesnu neaktivnost.

Njegovi rezultati, izvučeni iz 2 komplete regresijske analize pokazuju da je dodavanje natrijevog fluorida u javnu vodoopskrbu bilo značajno povezano s rastućom stopom dijabetesa Tipa 2 od 2005. do 2010. godine.

“Modeli su se koncentrirali na ishode incidencije dijabetesa i prevalenciju kod oba, prirodnog i dodanog fluorida”, rekao je Fluegge u priopćenju.

Otkrio je da povećanje od 1 mg fluorida na prosječnoj razini u županiji uzrokuje povećanje od 0,17% pojavnosti dijabetesa.

Fluegge je otkrio da u suprotnosti sa natrijevim fluoridom, fluorosilikatna kiseline u vodi se bori protiv nastajanja dijabetesa Tipa 2, te je povezana sa smanjenjem učestalosti dijabetesa i samom pojavom.

U međuvremenu, županije koje su se oslonile na prirodne razine fluorida u njihovoj vodi imaju nižu stopu dijabetesa.

Dr. Fluegge je rekao da njegova studija sama po sebi ne bi trebala potaknuti promjene u politici fluoriranja vodoopskrbe, no da ukazuje na potrebu za daljnjim istraživanjima.
 
NoviSvjetskiPoredak.com

Filed under: ZDRAVLJE I MEDICINA · Tags: , , , ,