Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » NOVAC » Da bi zadržali čvrsti stisak na ekonomiju, BANKE SADA NAPLAĆUJU KLIJENTIMA KAMATE NA ŠTEDNJU!

Da bi zadržali čvrsti stisak na ekonomiju, BANKE SADA NAPLAĆUJU KLIJENTIMA KAMATE NA ŠTEDNJU!

banka-stednja-naplata“U trenutku kada mi je banka rekla da moram platiti kamatu na moj depozit, ja sam uzeo svojih 50.000 eura ili koliko god i stavio pod moj jastuk ili ću kupit sef i držati novac unutra”, rekao je Dagmar Metzger 53-godišnji poduzetnik u Münchenu

“Neki od klijenata koje smo informirali odabralo je alternativna ulaganja, a ostali su preselili svoj novac u druge banke”, kažu u toj banci.

Mala kooperativna banka u bavarskim Aplama prekršila je tabuu u Njemačkoj, odlučivši zaračunavati svojim bogatim klijentima držanje gotovine na računima slijedom negativnih kamatnih stopa na depozite koje je uvela Europska središnja banka (ECB).

Raiffeisenbank Gmund na idiličnom Tegernsee jezeru, odredištu brojnih bogatih glumaca i sportskih zvijezda, zaračunavat će klijentima od rujna 0,4 posto na depozite po viđenju za iznose iznad 100.000 eura.

Nekoliko njemačkih banaka dosad je prebacilo trošak negativne kamatne stope na depozite ECB-a na velike komercijalne klijente poput kompanija i institucionalnih investitora, no zaračunavanje naknade malim klijentima korak je koji dosad nije bio učinjen.

Tako kooperativna banka Skatbank primjenjuje negativne kamatne stope na depozite iznad pola milijuna eura od 2014., dok ekološki zajmodavac – GLS banka – također dio kooperativnog sustava, traži od klijenata “solidarni doprinos” kako bi nadoknadila trošak negativne kamatne stope.

Raiffeisenbank Gmund je jedna od najmanjih kooperativnih banaka u Njemačkoj, sa svega šest poslovnica i ukupnom imovinom od tek 145 milijuna eura. Ima značajne depozite, od kojih je tek dio preliven u zajmove.

Bavarsko GVB udruženje kooperativnih banaka, koje ima 269 banaka članica, poduprlo je takav potez Gmunda. “ECB-ova ekstremna monetarna politika kreira značajne troškove svim bankama. Kao posljednje utočište, one razmatraju načine da nadoknade troškove držanja depozita”, izjavio je glasnogovornik GVB-a.


ECB je uveo negativnu kamatnu stopu na depozite u pokušaju da ohrabri banke da kreditiraju i tako stimuliraju europsko gospodarstvo, koje i dalje trpi posljedice od financijske krize. Banke, pak, traže načine kako da ohrabre investitore da svoju gotovinu preusmjere u druge financijske proizvode.

Njemačko udruženje kooperativnih banaka BVR, pak, ne očekuje da se takva praksa proširi i na ostale banke. “Ne vjerujemo da će se u bankarskom poslovanju s građanima u Njemačkoj proširiti primjena negativnih kamatnih stopa, zbog intenzivne konkurencije na njemačkom bankarskom tržištu”, kažu u BVR-u.

Čak ni u Gmundu veliki dio klijenata nije time pogođen. Banka je poslala pisma na adrese manje od 140 klijenata, koji zajedno imaju manje od 40 milijuna eura u depozitima, obavještavajući ih o svojoj namjeri, koja je već imala učinka.

“Neki od klijenata koje smo informirali odabralo je alternativna ulaganja, a ostali su preselili svoj novac u druge banke”, kažu u toj banci.

“U trenutku kada mi je banka rekla da moram platiti kamatu na moj depozit, ja sam uzeo svojih 50.000 eura ili koliko god i stavio pod moj jastuk i kupit ću sef i držati novac unutra”, rekao je Dagmar Metzger 53-godišnji poduzetnik u Münchenu …

“Plaćanje za čuvanje je “apsurdno”, rekao je Marlene Marek, 58, vlasnik bistroa u Frankfurtu. “Radije bih povukao svoj novac i skrio ga kod kuće, ili ga držao u sefu radije nego u banci.”

Središnji bankarski sustav je nezasitan zvijer. Nisu zadovoljni primajući bilijune od poreznih obveznika kroz kvantitativno olakšavanje, oni i dalje kopaju kako bi pronašli načine da “opelješe” građane.
 
(poslovni.hr)

Filed under: NOVAC · Tags: , , , , , ,