Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » TEHNOLOGIJA I ZNANOST » PROJEKT DJETLIĆ: Niskofrekventni signali – najbolje oružje protiv Zapada!

PROJEKT DJETLIĆ: Niskofrekventni signali – najbolje oružje protiv Zapada!

djetlic-rusijaKGB je kopirao moždane frekvencije patoloÅ”kih kriminalaca, mentalnih bolesnika, sociopsihopataā€¦ i mape njihovih moždanih valova slao na Zapad od 1980-ih do sloma SSSR-a. Čini se da je projekt ā€žDjetlićā€œ uspio iznad svih očekivanjaā€¦

Godine 1967., kako se kasnije saznalo, Sovjeti su troÅ”ili otprilike 500 milijuna američkih dolara godiÅ”nje na istraživanja povezana s parapsihologijom, čime su financirali nekoliko različitih istraživačkih instituta. No, to je bio tek početak, koji se odvijao u Znanstvenom gradu, sagrađenom nakon Drugog svjetskog rata, koji se sastojao od četrdesetak znanstvenih centara i bio dom desetcima tisuća znanstvenika i njihovih obitelji.

U jednom od znanstvenih srediÅ”ta, Institutu za automatiku i elektrometriju, bio je smjeÅ”ten tajanstveni Posebni odjel 8 u kojem je Å”ezdesetak znanstvenika istraživalo telepatiju i daljinski utjecaj zvan ā€žbiokomunikacijaā€œ.

Posebni odjel 8 je 1969. zatvoren, ali su rezultati istraživanja potvrdili ono Å”to su mnogi sovjetski znanstvenici na polju bioenergetike prethodno teoretizirali ā€“ da žive stanice mogu ā€žkomuniciratiā€œ jedne s drugima na udaljenosti i na nekemijski način. Ruska su istraživanja ubačena u viÅ”u brzinu, a ne kasnije od 1970. godine KGB je preuzeo kontrolu nad državnim istraživanjem parapsiholoÅ”kih fenomena. No, treba spomenuti da je KGB bio integralni dio svakodnevnog života Sovjetskog Saveza, uključen u druÅ”tvo na svim razinama pa njegov utjecaj na istraživanje parapsiholoÅ”kog nije bio posve zloslutan.

Tako je tijekom 1970-ih osnivan sve veći broj instituta koji su pod nadzorom KGB-a istraživali parapsiholoÅ”ke fenomene. Budući da je priroda sovjetskih istraživanja parapsiholoÅ”kog postajala sve tajnijom, zapadnjački parapsiholozi su izgubili kontakt sa svojim kolegama ā€žiza željezne zavjeseā€œ. Osim toga, počele su kružiti glasine o zlokobnim eksperimentima ā€žkontrole umaā€œ koji su se provodili u zatvorenim sovjetskim laboratorijima, te o razvoju opasnog ā€žparapsiholoÅ”kog oružjaā€œ koje se namjeravalo koristiti protiv Zapada.

ā€žBioplazmatskaā€œ ljekovita energija

Kako je spomenuto u knjizi ā€žParapsiholoÅ”ka otkrića iza željezne zavjeseā€œ, čeÅ”ki inženjer Robert Pavlita tvrdio je da je izumio ā€žpsihotronični generatorā€œ koji je mogao pohranjivati, pojačavati i izlučivati ā€žpsihotroničnuā€œ energiju. Poznata i kao ā€žbioplazmatskaā€œ energija, bila je to energija za koju su Sovjeti tvrdili da se nalazi u pozadini svih parapsiholoÅ”kih fenomena, da ispunjava i animira sve žive stvari te da je se može koristiti i u svrhu liječenja.

Koristeći postupak nazvan Kirilijanova fotografija ā€žbioplazmatskoā€œ tijelo ā€“ ili aura ā€“ moglo se navodno fotografirati. Austrijsko-američki znanstvenik dr. Wilhelm Reich nazvao je tu energiju ā€žorgonomā€œ. Izumio je stroj pod nazivom ā€žakumulator orgonske energijeā€œ koji se sastojao od kutije opločene naizmjeničnim slojevima od organskog i anorganskog materijala koja je navodno mogla zarobiti energiju.

ā€žPsihotronični generator može utjecati na pojedinca ili na čitavu skupinu ljudi. Može utjecati na psihu osobe mentalno i emocionalno. Može utjecati na memoriju i na pažnju. Psihotronični uređaj može izazvati tjelesni umor, dezorijentaciju te promjene u ponaÅ”anju osobeā€œ, navodi sovjetski biolog Edvard Naumov.

Prema Ostranderovoj i Schroederovoj, ā€žodređeni generatori mogu izazvati strah, anksioznost, ljutnju, nesanicu, depresije i suicidalne misli, a mogu dovesti čak do cerebralne trombozeā€œ. KGB je, kaže Naumov, potroÅ”io viÅ”e od pola milijuna rubalja na razvoj psihotronične tehnologije.

Kada je riječ o navodnoj sovjetskoj tehnologiji kontrole uma, niÅ”ta se ne može usporediti s intenzitetom projekta ā€žDjetlićā€œ. Koristeći, čini se, niz golemih transmitera, Sovjeti su počeli odaÅ”iljati iznimno niskofrekventne (ELF) modulirane signale nad cijelom Zapadnom Europom, Australijom, Sjevernom Amerikom i Bliskim istokom. Te transmisije, tvrdi autor Tim Rifat, bile su osmiÅ”ljene da bi ā€žtrajno premrežile prirodne mreže u mozgovima čitave zapadnjačke populacije, uniÅ”tavajući tako druÅ”tvenu svijestā€¦ā€œ KGB je, tvrdi se, kopirao moždane frekvencije patoloÅ”kih kriminalaca, mentalnih bolesnika, klinički depresivnih ljudi i sociopsihopata čije je mape moždanih valova proučavao. Te je negativne frekvencije odaÅ”iljao na Zapad od početka 1980-ih sve do sloma Sovjetskog Saveza 1991. godine. Pod pretpostavkom da je stvaran, čini se da je projekt Djetlić postigao fantastičan uspjeh.

Andropov i ā€žparapsiholoÅ”ka oružjaā€œ

Čini se da Sovjeti nisu bili jedini koji su uspjeli stvoriti napredna ā€žparapsiholoÅ”ka oružjaā€œ i uređaje za ā€žkontrolu umaā€œ velikog raspona. Činile su to i zemlje Zapada, prvenstveno SAD. Ta tehnologija je navodno koriÅ”tena protiv Sovjetskog Saveza u pokuÅ”aju da se izazove njegovo uniÅ”tenje.

Sovjetski novinar Emil Bačurin tvrdio je u časopisu ā€žYoung Guardā€œ da je Å”ef KGB-a Jurij Andropov govorio o nekoliko ā€žsrediÅ”ta parapsiholoÅ”kog oružjaā€œ u Kanadi, dodajući da se ā€žkanadska istraživanja moraju nadmaÅ”itiā€œ. Informacije je Bačurinu dao KGB-ov general.

Drugi članovi sovjetske obavjeÅ”tajne zajednice spomenuli su postojanje naprednih ā€žparapsiholoÅ”kih oružjaā€œ stvorenih na Zapadu, tvrdeći čak da su takvi uređaji viÅ”e puta koriÅ”teni protiv civilnog stanovniÅ”tva Sovjetskog Saveza.

Komentari pokojnog Aleksandra Lebeda, uglednog generala i popularnog političara, čini se potvrđuju takve optužbe. Kako je spomenuto u časopisu ā€žNew Dawnā€œ u broju 43, Lebed je ustrajao na tome da su zapadnjačke tajne službe provele niz parapsiholoÅ”kih operacija (ili PSYOPS) protiv Sovjetskog Saveza, uključujući ā€žtehnologije psihosemantičkog programiranjaā€œ, pranja mozga i hipnoze. Jedna takva parapsiholoÅ”ka operacija, tvrdi Lebed, bio je sam pad Sovjetskog Saveza, Å”to je Zapad umjetno izazvao.

Moderna parapsiholoŔka istraživanja

Od sloma Sovjetskog Saveza u Rusiji su se provodili neki zanimljivi parapsiholoÅ”ki eksperimenti, od kojih su mnogi uključivali životinje ili druge žive organizme. Rusi su dugo pokuÅ”avali razviti bioloÅ”ke ā€ždetektore parapsiholoÅ”kogā€œ i dosad su imali polovičan uspjeh. Njihova je teorija da je parapsiholoÅ”ko primarno bioloÅ”ki proces i da živi sustavi reagiraju mnogo snažnije na mentalni utjecaj nego Å”to reagiraju na razvijene detektore parapsiholoÅ”kog ili na ā€žprekidače misliā€œ ā€“ elektroničke uređaje koji reagiraju na mentalnu namjeru.


Ugledni američki parapsiholog Dean Radin uspio je konstruirati prototip uređaja koji, kako kaže, ā€žima ugrađenu novu vrstu detektora parapsiholoÅ”kog, Å”to uključuje matricu generatora nasumičnih brojeva i neke napredne statističke tehnologije i tehnologije obrade signala da bi se otkrio predviđeni utjecaj parapsiholoÅ”kog.ā€œ Kako to Radin objaÅ”njava u svojoj knjizi, ā€žSvjesni svemirā€œ (The Consciuos Universe), nebrojeni su laboratorijski eksperimenti dokazali da se na generatore nasumičnih brojeva ā€“ uređaje koji stvaraju niz nasumičnih brojeva ā€“ može utjecati fokusiranim umom.

Ti ā€želektronički bacači novčićaā€œ osmiÅ”ljeni su za rad na doista nasumičan način, stvaranjem jednakog broja ā€žglavaā€œ i ā€žpisamaā€œ. Zbog utjecaja svijesti ti uređaji počinju funkcionirati na uređeniji način, stvarajući statistički vjerojatne rezultate, kao Å”to je primjerice viÅ”e ā€žglavaā€œ nego ā€žpisamaā€œ.

Georgij Gurtovoj, Ŕef Laboratorija za primjenu izotopa u oftalmologiji u Moskvi i fizičar Aleksander Parkamov zajedno su proveli neka zanimljiva istraživanja daljinskog utjecaja živih sustava koji stvaraju nasumične fluktuacije. Neki od njihovih instrumenata uspjeli su registrirati mikro psihokinetičke učinke.

Također su proveli eksperimente anomalijskog daljinskog utjecaja na vrsti ribe pod nazivom Gnathonemus petersii. Ta je riba poznata po svojoj sposobnosti emitiranja pulsirajućih električnih signala kojima se koristi radi navigacije u mraku. Parapsiholozi su morali usporiti ritam pulsova ribe ā€“ navodno s mnogo uspjeha.

Zanimljivi su i eksperimenti Sergeja Speranskog, toksikologa na Institutu za higijenu u Novosibirsku. Njegova otkrića potvrđuju postojanje ā€žmorfogenih poljaā€œ koja je prvi spomenuo britanski biolog dr. Rupert Sheldrake. U jednom eksperimentu populacija miÅ”eva koja je zajedno odrasla u istome kavezu podijeljena je u dvije skupine.

MiÅ”evi u jednoj skupini bili su hranjeni kao i inače, dok su miÅ”evi u drugoj skupini natjerani na gladovanje. Gotovo trenutno, opazio je Speranski, siti su miÅ”evi počeli jesti viÅ”e hrane nego ranije, kao da su je pokuÅ”avali kompenzirati za svoje ā€žprijateljeā€œ. Dojam je da između dvije grupe postoji telepatska veza. Jesu li siti miÅ”evi pokupili signal od gladnih miÅ”eva, upozoravajući ih da je hrane malo i da moraju povećati unos hrane i pohranu u tijelima?

Od 30 provedenih eksperimenata 27 ih je imalo pozitivan ishod. Speranski je potom proveo dodatni niz eksperimenata kako bi svoju metodologiju učinio boljom, mijenjajući težinu, spol i druge varijable. JoÅ” su jednom rezultati bili fascinantni. Speranski je zaključio da ā€žje bioloÅ”ka značajnost brzog povećanja težine kod miÅ”eva koji su primili signale o gladi od svojih ā€žprijateljaā€œ jasna: opasnost gladovanja dala im je dodatni stimulus da jedu.ā€œ

Telepatska komunikacija između životinja

Zanimljivo je primijetiti da je slavni britanski biolog Sir Alister Hardy formulirao teoriju sličnu onoj Speranskoga, navodeći da bi telepatska komunikacija između životinja mogla igrati ulogu u evoluciji i adaptaciji. Životinjske navike, sugerirao je, mogu se Å”iriti ā€žtelepatskim načinimaā€œ. Dodatno je naveo ā€žparapsiholoÅ”ki bazen postojanjaā€œ koji bi mogao igrati ulogu među članovima vrste.

To nas vraća na Sheldrakeov rad. On vjeruje da morfogena polja sadrže informacije koje su potrebne da bi se oblikovala forma živih bića, na jednak način kako i frekvencije zvuka ā€žsadrže informacijeā€œ koje stvaraju složene geometrijske obrasce u pijesku.

Ovdje nas podsjeća na biopazmatsko tijelo, kako je spomenuto u knjizi ā€žParapsiholoÅ”ka otkrića iza željezne zavjeseā€œ, za koje su sovjetski znanstvenici smatrali da je ā€žneka vrsta matrice, neki nevidljivi obrazac koji organizira, a koji je urođen svim živim bićima.ā€œ Morfogena polja također imaju druÅ”tvenu funkciju, oblikujući ponaÅ”anje na individualnoj i na grupnoj razini.

Å toviÅ”e, zbog procesa pod nazivom ā€žmorfička rezonancijaā€œ zadivljujući oblici ā€žkomunikacijeā€œ ā€“ ne samo ograničene prostorom ili vremenom ā€“ mogu se zbivati među vrstama. ā€žPolja koja organiziraju aktivnost živčanog sustava jednako su urođena kroz morfičku rezonanciju i prenose kolektivno, instinktivno pamćenjeā€œ, piÅ”e Sheldrake. ā€žSvaki pojedinac koristi to pamćenje vrste i daje mu svoj doprinos. To znači da se novi obrasci ponaÅ”anja mogu Å”iriti mnogo brže nego Å”to bi to inače bilo mogućeā€œ.

Revolucionarni novi pristup

Kada se 1920-ih parapsihologija počela utemeljivati kao legitimno znanstveno područje u Sovjetskom Savezu, Leonid Vasiljev značajno je utjecao na smjer njezina razvoja, mnogo viÅ”e od bilo koga drugoga. U svojim iznimno utjecajnim knjigama, člancima i prezentacijama, nastavio je tvrditi da bi se proučavanju parapsiholoÅ”kih fenomena trebalo pristupiti na čisto fizioloÅ”ki način, jer se bojao da bi ju mogli zloupotrijebiti pristaÅ”e ā€žreligijskog praznovjerjaā€œ.

Danas parapsihologija u Rusiji prolazi postupnu, ali temeljitu preobrazbu, djelomično zahvaljujući zanimanju za transpersonalnu psihologiju. Propituju se novi pristupi istraživanju parapsiholoÅ”kog, s naglaskom na azijske religijske koncepte.

No, znanstvenici se viÅ”e ne opiru ā€žduhovnimā€œ idejama. S okončanjem totalitarnog komunističkog režima, objaÅ”njava Gruber, ā€žduhovnost i religija, prevladavajuće značajke ruske duÅ”e koje su desetljećima bile duboko potisnute, sada se ponovno uzdižu i postaju vodećim principima za razumijevanje čovjeka i njegova mjesta u svijetu.ā€œ

Vodeći ruski stručnjak za parapsihologiju Aleksander Dubrov, koji se smatra glasnogovornikom modernog pristupa istraživanju parapsiholoÅ”kog, vjeruje da su parapsiholoÅ”ki fenomeni viÅ”e od biologije i neurofiziologije. ParapsiholoÅ”ki fenomeni, kaže on, su procesi kvantne mehanike, a čovjek je ā€žkvantumski subjektā€œ. Ma kako bilo, kaže Dubrov, fizička strana parapsiholoÅ”kog i psihofizika izmijenjenih stanja svijesti trebali bi se uzeti u obzir da bi se steklo potpuno razumijevanje stvari.
 

 
(dnevno.hr)

Filed under: TEHNOLOGIJA I ZNANOST · Tags: , , , , , , , , , , , ,