Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » GLOBALNA KRIZA » PUTIN: Problem Europe je u tome Å¡to je dio svog suvereniteta predala – Amerikancima!

PUTIN: Problem Europe je u tome Å¡to je dio svog suvereniteta predala – Amerikancima!

Putin-EURUSKI LIDER UKAZAO DA EUROPSKA UNIJA NEMA NIKAKVU SAMOSTALNOST U VANJSKOJ POLITICI

“Od naÅ¡ih partnera iz Europe ne očekujemo da odustanu od svoje euroatlantske orijentacije, ali smatramo da bi bilo dobro da bar sudjeluju u donoÅ¡enju odluka koje ih se tiču. A ne da svaki put samo salutiraju kada dobiju naloge odnekud iza oceana”- rekao je Vladimir Putin u dokumentatnom filmu “Svjetski poredak”.

Ruski lider je ovome dodao: “Problem Europe je Å¡to ne vodi samostalnu vanjsku politiku. Nikakvu. Normalno je kada članovi nekog vojno-političkog bloka dio suvereniteta prenesu na nadnacionalne organe. Ali, u ovom slučaju nije toliko predat NATO već čelniku tog bloka – Sjedinjenim Državama”.

Putin je za primjer naveo ulazak američkih trupa u Irak. Tada su Njemačka i Francuska bile protiv, a Washington i ostali su im govorili da nisu u pravu:

“Ispostavilo se obrnuto. Odnosno: da je bivÅ¡i francuski predsjednik Jacques Chirac – koji je čovjek enciklopedijskih znanja i sa dobrim vezama sa bliskoistočnim sunitima – predvidio do čega će ta invazija dovesti. Danas imamo razorenu državnost zemalja u regiji, terorizam cvijeta, a udari se već nanose i po Parizu. Pokazalo se da je Chirac bio u pravu, kao i bivÅ¡i njemački kancelar Gerhard Schroeder, uostalom”- naglasio je Putin.

Dodao je da se u interesu stabilnosti u svijetu moraju uzimati u obzir interesi Njemačke.

“Ne mogu sve generacije Nijemaca se osjećati poraženim u pravima zbog onoga Å¡to su počinili nacisti. Nijemci su imali i veliki antifaÅ¡istički pokret u kojem je bilo i kršćana i komunista. Imam pravo da ovako razmiÅ¡ljam i kao predsjednik Rusije i kao član obitelji u kojoj je, i sa majčine i sa očeve strane, u Drugom svjetskom ratu bilo viÅ¡e mrtvih nego Å¡to je ostalo živih”- dodao je Putin.

Istovremeno je ukazao da na Zapadu – kao i ranije – smatraju da Rusiju treba malo pritisnuti da bi mu oni negdje i u ponečemu popustila”:

“Nije naÅ¡e da negdje nadiremo ili da na nečemu inzistiramo. Mi polazimo samo od jednog: ne možemo dozvoliti ukrajinskim nacionalistima da “pojedu” ljude koji žive na jugoistoku Ukrajine. Riječ je o cjelokupnom ruskojezičnom stanovniÅ¡tvu Donbasa koje se orijentira na Rusiju”.
 
(fakti.org/uredio:nsp)

Filed under: GLOBALNA KRIZA · Tags: , , , , , , , , , , ,