Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Masoni, TEORIJE ZAVJERE » OBJAVLJEN NEOBORIV DOKAZ DA MASONI I SOTONISTI VLADAJU SVIJETOM: Nakon ovoga teksta viÅ¡e ne možete reći da su masoni ‘teorija zavjere’!

OBJAVLJEN NEOBORIV DOKAZ DA MASONI I SOTONISTI VLADAJU SVIJETOM: Nakon ovoga teksta viÅ¡e ne možete reći da su masoni ‘teorija zavjere’!

katolička-crkvaPred nama su dva izbora: Pokoravanje Antikristu ili krvava pobuna! Franco je vojno potukao masoneriju, komuniste i anarhiste?

U hrvatskoj izdanju akademika E.Čića, člana HAZUD-a, izlazi nova knjiga pod nazivom “Masonerija” Francisco Franco Bahamondea.

Najavljuje se kao apsolutan dokaz masonske-sotonske vladavine, a koja kroji geopolitičku slagalicu svijeta. Tko je autor ove knjige i što kršćanski čitatelj u njoj može pročitati?

Autor knjige “Masonerija” je od Kat. Crkve posljednji službeno priznati katolički Å¡panjolski Križar, gen. Francisco Franco Bahamonde (4. prosinac, 1892. – 20. studeni, 1975.), koji je tu knjigu objavio pod pseudonimom Joakim Boor, kao svoje jedino djelo te vrste.

Kod nas knjiga se po prvi puta javlja pod punim imenom autora. Izvan toga objavljeni su i njegovi “Govori”, ali knjiga “Masonerija” bila je dovrÅ¡enje Francova životnog djela borbe protiv svjetskog sotonizma, koji posredstvom masonerije i komunizma (kao izvrÅ¡nog organa britanske masonerije), te kapitalizma (kao izvrÅ¡nog organa američke masonerije), ruÅ¡i Katoličku Crkvu, kao predstavnicu kršćanske kulture i civilizacije.

Kršćanski čitatelj poslije ove knjige može dobiti jasnu sliku o razlozima uništenja Zapadne Civilizacije, o početcima širenja perverznog homoseksualizma preko londonskih masonskih loža, kao i načinima subverzivnog djelovanja masonerije na razini suvremene politike, Crkve, kulture i medija.

Poslije ove knjige nitko nema pravo reći da su zavjere izmiÅ¡ljotine “teoretičara zavjera”: tim zavjerama bavila se nekada slobodna Å panjolska i sve to je na jednom mjestu, u ovoj knjizi.

U knjizi Masonerija nalazi se dokaz da je Velika Britanija “produžena đavolja država” preko koje “knez ovoga svijeta” vlada kraljevstvima ovoga svijeta”- piÅ¡e u recenziji. Možete li pobliže se objasniti ova tvrdnja?

Ovom knjigom, koja je dokaz o borbi jedne države protiv zavjerničke masonerije, Franco je dokazao da su se Španjolska Vojska i Španjolska Obavještajna služba borile protiv konkretnih zavjera protiv Španjolske i cijelog kršćanskog društva, a te je pokrenula masonska Velika Britanija, koja je bila vjekovni konkurent i neprijatelj katolištva i papinstva, Španjolskog Kraljevstva i širenja katoličkog kršćanstva putem ulaska u novi svijet Latinske Amerike.

Iz knjige se jasno vidi da je masonerija od pravovjernih papa u cijelosti osuđena kao sotonska, a vidi se i način na koji je osvajala Europu i svijet, putem infiltracije svojih ljudi u sva politička i društvena kretanja.

Naučavanja britanske masonerije u cijelosti su oprečna učenjima Katoličke Crkve i Franco prati moralni pad Engleske s kraljem Henrikom VIII. u XVI. st., te prikazuje demonski opseg doktrine i (ne)morala masonerije u njihovim “Klubovima paklenog ognja”.

Srušivši kršćanski ustroj društva masonerija je u tzv. demokraciju unijela sva ona načela ponašanja i postupanja koje je Crkva oduvijek osuđivala te je tzv. demokratsko društvo, u stvari, nametnulo principe ponašanja, odgoja i razmišljanja koji su u svome načelu sotonistički.

UniÅ¡tenjem katoličkog monarhijsko-teokratskog druÅ¡tvenog ustroja cijelo europsko druÅ¡tvo nakon 1918. g. postalo je “aggiornamento” (prilagodba) sotonizmu, te je Britanija, koja je pokrenula ruÅ¡enje kršćanskog ustroja druÅ¡tva, kroz sotonizirani odgoj druÅ¡tva mase politički neprimjetno pripremila za poklonstvo Antikristu, kojeg najavljuje Sveto Pismo.

Knjiga “Masonerija” posebna je i jer je, rekli bismo zabranjena u Å panjolskoj, naime tamo se netko pobrinuo da ona jednostavno nestane iz Å¡panjolskih knjižnica i književnosti, a i prevedena je samo na 3 jezika, uključujući sada i na naÅ¡ jezik.

Što ona još donosi, a da je toliko bilo važno sakriti to od šire javnosti?


Knjiga otkriva da je Å panjolski građanski rat, ustvari, bio agresija britanske masonerije na Å panjolsku i da masonerija prvi puta, nakon bana Jelačića, nije uspjela oboriti jednu katoličku državu. Sve priče “o jadnoj demokraciji” koju je napao Franco ruÅ¡e se na konkretnim povijesnim podatcima, uzrocima i posljedicama: iz knjige se vidi da je komunizam suradnik masonerije i da se masonerija cijelo vrijeme služi tom podlom ideologijom, kako bi ostvarila ciljeve uniÅ¡tenja Katoličke Crkve i starog katoličkog morala i druÅ¡tva.

Knjiga otkriva metoda rada masonerije koje su uvijek iste: u ime demokracije volju naroda se izigrava izbornim prijevarama, a Franco pokazuje kako je to izgledalo u Meksiku gdje je obezglavljeni meksički narod sam spontano dignuo revoluciju protiv masonskih vlasti, zato jer su masoni zabranili služenje sv. Mise i ubijali su svećenstvo.

To je onaj čuveni rat meksičkih ustaÅ¡a “Kristerosa”, koji su podigli narodni križarski ustanak, ne pitajući dozvolu da to urade: na izborima narod Meksika je pobjeđivao masoneriju i njezine predstavnike, a masonerija je uvijek izigravala rezulte izbora, da bi nametnula svoje ljude i svoju protukršćansku politiku. Franco opisuje niz slučajeva i metoda kojima je masonerija prijevarom dolazila na vlast i silom se na vlasti održavala. Komunizam im je bio sredstvo da uspjeÅ¡no zavladaju svijetom i uniÅ¡te kršćansko druÅ¡tvo.

U knjizi se daje uvid u povijest španjolskih neprijatelja, a što čitatelju daje impozantan uvid u tajne masonskog naviranja u kršćanski svijet s ciljem uništenja Božje države a samim time i Božjeg čovjeka. Nudi li knjiga i rješenje, kako se riješiti masonskih nametnika?

Knjiga nudi dva rješenja: jedno rješenje je posveta cijelog društva Bogu, a drugo rješenje je poticaj na spremnost za križarski rat protiv sotonizma, ako stvar nikako drugačije ne može ići. Što se tiče odnosa moje i Francove knjige, došli smo do istog zaključka, a da ja pri pisanju svojih članaka i sastavljanju svojih knjiga nisam znao za Francovo djelo.

Za Francovu “Masoneriju” saznao sam vrlo kasno, čitajući prije sedam-osam godina djelo jednog engleskog masona o Francu, a onda sam godinama tražio tu knjigu, dok je konačno nisam i pronaÅ¡ao. Rad na knjizi trajao je dugo, jer knjiga nije mogla biti objavljena bilo kako. Trebalo je prilagoditi i težak duh Francovog Å¡panjolskog jezika na duh naÅ¡eg jezika, i tek nakon mnogo posla knjiga je bila spremna.

Iz Francove knjige je jasno da je masonerija uspjela osvojiti svijet i da kršćanski svijet ima samo dva izbora: pokoravanje antikristovom društvu, ili krvavu pobunu. Pred nama je put mača, ili put raspeća.

U recenziji se navodi i da Franco u knjizi ruši još jedan bitan mit, koji je masonerija nabacila na isusovce (svećenički red Katoličke crkve): mit da su isusovci zavjernici i da su oni sami središte i pokretač svih masonskih zločina, a samim time i Katolička crkva? Što možemo pronaći u knjizi po tom pitanju?

Naime, Franco je dao cijeli historijat urote protiv isusovačkog reda, koji je započeo upravo u Španjolskoj, a urotnici su u XVIII. st. bili članovi masonerije u samome vrhu kraljevskog dvora. U ono vrijeme španjolski Kralj nije znao što je to masonerija i nije se snalazio. Najprije je štitio isusovce, a zatim se, ne shvaćajući da se radi o spletki, pridružio uroti dvorske masonerije protiv isusovaca koja je procvala diljem Europe.

Knjiga pruža finalne dokaze da je isusovački red napadnut jer je bio širitelj vjere i kršćanske prosvjete. Taj red je bio toliko napadnu, da je jasno kako se masonerija potrudila onamo ubaciti i svoje ljude. Ali iz knjige je jasno da je isusovački red bio izvor pravovjerja i obnove kršćanstva u Europi i da su svi ružni primjeri masonerije unutar tog reda naprosto urotnička iznimka neprijatelja Crkve, a ne pravilo od samog početka, kako bi neprijatelji željeli prikazati.
 
Katolički španjolski Križar, gen. Francisco Franco Bahamonde (4. prosinac, 1892. – 20. studeni, 1975.)

 
 
(dnevno, youtube.com/uredio: nsp)

Filed under: Masoni, TEORIJE ZAVJERE · Tags: , , , , , , , , , , , , , ,