Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » KLIMA, Novi Svjetski Poredak » Saznajte istinu o ovoj organizaciji! UN potiče globalno uniÅ¡tenje Svijeta kroz Agendu 21!

Saznajte istinu o ovoj organizaciji! UN potiče globalno uništenje Svijeta kroz Agendu 21!

ujedinjeni-narodi-UNCilj UN-a je promicati globalizaciju, policijsku državu i uništiti vjeru u Boga, te potiče ubijanje djece i homoseksualne brakove u ime ljudskih prava!

UN ta nevjerojatna organizacija koja naizgled uživa potporu cijeloga svijeta, toliko je lažna i prijetvorna da to jednostavno ne možemo više ignorirati.

Naime, taj famozni UN predstavljen je kao organizacija koja brine o ljudskim pravima, a zapravo oni na svim razinama vrše depopulaciju čovječanstva. Zapravo, potpuno je bolesno kako to rade pred očima cijelog svijeta i ljudi su još uvijek uvjereni kako je to nešto dobro i humano.

Zadnje vijesti koje plasira UN je to da oni idu u kampanju promicanja homoseksualnih brakova i to među svojim zaposlenicima. Naime, javno obzanjuju kako će homoseksualni parovi u ime ljudskih prava imati u UN-u sva prava koja imaju ljudi u braku između muškarca i žene. Hvale se promicanjem homoseksualne propagande i javno potiču svoje zaposlenike da pristupe homoseksualnom braku. Sve to u ime ljudskih prava.

Kako je nastao UN?

Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. Ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Organizacije ujedinjenih naroda koja je potpisana 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu, a stupila na snagu 24. listopada 1945. nakon prihvaćanja od strane 51 države. UN je zamijenio neučinkovitu Ligu naroda, osnovanu 1919.

Iste grupe koje su osnovale nacističku Njemačku su kreirale Ujedinjene narode? Obje strane u ratu su bile osnovane od iste grupacije?

Što ako vam Ujedinjeni narodi daju iluziju mirotvorne organizacije, da bi zapravo stvarale kaos, strah te da ispune ciljeve zacrtane davno prije našeg rođenja?

Rečeno nam je da su Ujedinjeni narodi ( UN ) međunarodna organizacija kojoj je cilj omogućiti suradnju kroz društveni napredak, gospodarski razvoj, međunarodnu sigurnost i međunarodno pravo. Oni sami sebe promoviraju, te su izvana promovirani kao ugledno tijelo koje se hvata u koštac sa mirom, sigurnošću, razvojem, ljudskim pravima te dobrotvornim pitanjima.

Pošto je to slučaj, nije iznenađenje vidjeti UN na čelu svih međunarodnih sukoba i nestabilnosti, pošto im ovi događaji daju idealnu atmosferu za samopromociju kao nosioce svega što sam maloprije spomenula. Kroz povijest, autoritativne figure su se uvijek trudile oslikati percepciju njih samih u nadi da će utjecati i isprati mozgove masa u željeni plan.

Pa, isti one koje posjeduju sve naše vodeće medijske kuće, također vode i stvorili su Ujedinjene narode. Vlasnici Ujedinjenih naroda koriste svoje medijske mreže kako bi utjecali na percepciju milijarda ljudi. Ne puno ljudi zna das u naše vodeće medijske kuće u vlasništvu manje od 5 multinacionalnih korporacija, te sve ove medijske kuće imaju veze sa obiteljima Rothschild i Rockefeller.

Liga naroda/Sporazum u Versaillesu

Preteča Ujedinjenih naroda je bila Liga Naroda. Ona je stvorena Sporazumom u Versaillesu 1919. Mnogi vjeruju da je ideja stvaranja UN – a bila posljedica Drugog svjetskog rata, no nije. Plan za globalnu kontrolu kroz dobro zamaskirano tijelo mira je započelo mnogo prije 1945. Liga naroda je bila međuvladina organizacija stvorena na mirovnoj konferenciji u Parizu koja je okončala Prvi svjetski rat. Razvoj međunarodnih organizacija kao posljedica sukoba je način prevare.

UN je stvoren 1945. kao posljedica Drugog svjetskog rata. Svaku put kad se dogodi globalni sukob, nešto se stvori iz tog sukoba kako bi dalo iluziju da sve što je stvoreno iz tog sukoba je direktno rješenje za taj sukob. Jeste li ikad pomislili da su oni koji su kreirali sukob su zapravo oni koji rade to kako bi predložili rješenje? Koja bi to prevara bila, zar ne? Koji trik, koristeći i kontrolirajući našu volju.

Predajemo našu volju onima koji gledaju kako će nas iskoristiti, do onih koji nisu u službi drugih, već samih sebe. Obitelj Rockefeller je stvorila Ligu naroda te su oni odgovorni za financiranje cijele operacije. U isto vrijeme, razvijena je Međunarodna organizacija rada koju su uvelike financirale obitelji Rockefeller i Rothschild. Jasno je da su obitelji Rockefeller i Rothschild kreirale Ujedinjene narode te bez njih razvoj ove globalne organizacije ne bi bio moguć.

UN o seksualnoj orijentaciji

Naravno, treba dati prava svim ljudima, ali ne i isticati njihovu seksualnu orijentaciju. Ovako, oni kao da nagovaraju ljude da postanu homoseksualci, a zna se i zašto. Naime, homoseksualni brak ne može donijeti novi život pa je u interesu UN-a da što više ljudi na planetu postane dijelom takvom beživotnog braka.


S druge strane UN glasno i jasno promiče i abortus i to zamislite također u ime ljudskih prava iako je zapravo potpuno nevjerojatno kakva su to ljudska prava koja oduzimaju osnovno ljudsko pravo zagarantirano ustavom; pravo na život. Abortus ubije dijete prije nego li se rodilo, dakle, tom djetetu oduzeto je svako pravo, no koga briga. Ako to kaže UN, tako je, zar ne? I promicanje homoseksulnosti i promicanje abortusa služe istom cilju; depopulacija stanovništva i ništa više!

Efektivna zamjena za Rat je Agenda 21 Ujedinjenih Naroda

Prema knjizi iz 1967. godine, ‘The Report from Iron Mountain’, trajni mir nije poželjan niti je održiv, a ne može pružiti ni legitimno pravo vladama da upravljaju druÅ¡tvima. Između devet preporuka kojima se dobija kontrola nad ljudima, rat i vojska su na samom vrhu rjeÅ¡enja, bit će sve dok se ne pronađe efikasna zamjena za rat, a pri tome da je jednaka po statutu i uticaju kao rat, koja je sposobna da kreira slične nacionalne okvire da bi se usmjerile mase. Najbolja preporuka osim rata i vojske bila je … ljudska životna sredina.

Može se desiti, npr., da količina zagađenja sredine na kraju zamjeni mogućnost globalnog uništenja pomoću nuklearnog oružja, zagađene koje bi bilo očigledna opasnost za preživljavanje vrsta. Zagađenje zraka, kao i glavnih izvora hrane i vode, već je uveliko odmaklo, i bar kao takvo se čini kao lako moguće; zaključuje se i to da se ovo može rješiti samo djelovanjem preko društvenih organizacija i političke moći. Ali sa trenutnog gledišta bit će to generacija poslije generacije i još pola prije nego zagađenje sredine postane opasno, morat će se djelovati na globalnom nivou, da bi se pronašlo moguće rješenje problema.

Ljudska životna sredina kao “osnova za rjeÅ¡enje”, i tačka okupljanja za ljude je upravo stvorena.

Vlada SAD-a je ponosni Å¡ampion kada se radi o ljudskoj životnoj sredini, iako stvari nisu onakve kakvima se prikazuju. Na žalost svih “zelenaÅ¡a”, pokret za ljudsku sredinu je melem na ranu koji će Å¡ire mase da progutaju da bi se Å¡to lakÅ¡e progurala globalna vlada.

Ova priča nastaje 1968. godine, finansirano od strane Rimskog Kluba na David Rockefellerovom imanju u Bellagiu, Italija. Kao međunarodna nevladina organizacija (NGO) “think tank” i konsultanti Ujedinjenih Naroda, Rimski Klub je na svojoj web stranici tvrdio da su “grupa građana svijeta, koji dijele zajedničku brigu za budućnost čovječanstva.” Zbog svoje zabrinutosti, organizacija je preporučila da Ujedinjeni Narodi održe Konferenciju za OkoliÅ¡ i Razvoj u Rio de Janeiru, Brazil, u Junu, 1992. godine.

Zajednički neprijatelj čovječanstvu je čovjek. U potrazi za novim neprijateljem koji će nas ujediniti, došli smo do ideje zagađenja, opasnost od globalnog zagađenja, nedostatka vode, gladi i sličnih stvari koje će se međusobno uklopiti. Sve ove opasnosti dolaze usljed ljudske intervencije i samo kroz promjenu stavova i ponašanja možemo prevazići probleme. Glavni neprijatelj je onda, samo čovječanstvo.

Održivi razvoj i porobljavanje svijeta

Više od 100 svjetskih vođa, uključujući i Predsjednika Georga H.W. Busha, okupilo se u Riu 1992. na 14 dana da bi razgovarali na temu klimatskih promjena i biodiverziteta. Dok je gostovao Predsjednik Bush Senior, uz 178 drugih glavešina, potpisao je Deklaraciju u Riu, neobavezujuću, nestranačku izjavu širokih načela prema ljudskoj životnoj sredini, nazvana Agenda 21 Ujedinjenih Naroda. Globalni cilj je da se pomogne očuvanje prirode kako bi se sačuvala svjetska priroda za buduće generacije.

Po izvrÅ¡noj odredbi iz 1993. godine, Predsjednik Bill Clinton stvorio je Predsjedničko Vijeće za Održivi Razvoj da bi približili UN-ovu Agendu 21 javnosti, preko federalne vlade. Dokument vijeća u Å¡esnaest tačaka, “Održiva Amerika,” potvrdila je obvezu da sprovede Agendu u SAD-u. Njihove tri strategije, ljudska životna sredina, ekonomija i druÅ¡tvena jednakost su prikazani preko tri muđusobno spojena/preklopljenja kruga.
 
*stisnite dolje desno “Titlovi” radi prijevoda ili stisnite “kotačić” i odaberite “Prijevod titla”*

 

 

 
(dnevno, youtube.com/uredio: nsp)

Filed under: KLIMA, Novi Svjetski Poredak · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,