Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Masoni, Novi Svjetski Poredak, VIJESTI IZ SVIJETA » GLOBALIZACIJA: Kako bi izgledao globalni parlament?

GLOBALIZACIJA: Kako bi izgledao globalni parlament?

Ovo je hipotetski eksperiment u kojem se postavlja pitanje: kada bismo imali globalni parlament, kako bi on izgledao!? Osnovna zamisao je ekstrapolacija rezultata nacionalnih izbora na globalno zakonodavno tijelo.

Globalizacija je proces kojim se u današnjem svijetu postupno ukidaju ograničenja protoka roba, usluga, ljudi i ideja među različitim državama i dijelovima svijeta, odnosno ideologija koja za cilj ima njegovo opravdanje. Cilj svih globalizatora je stvoriti jedinstvenu svjetsku vlast, s tim što su kolektivističke ideologije kao boljševizam , fašizam i nacionalsocijalizam to željeli stvoriti silom, dok liberalizam to nastoji provesti djelovanjem ekonomskih zakona i slobodnog tržišnog liberalizma. Ako se zanemare različite ideološke maske raznih globalizatora kojima su privlačili sljedbenike, globalizacija je težnja za stjecanjem političkog, vojnog, obavještajnog, novčarskog, proizvodnog, medijskog ili trgovačkog monopola na svjetskom nivou.

Neoliberalni globalizam

Liberalni individualizam izrastao na pozitivnim stavovima ekonomskog liberalizma, temelji se na zagovaranju potpune slobode pojedinca, slobodnom tržištu s jednakim šansama za sve, te indiferentnosti prema obitelji, naciji i vjeri. Liberalizam je uspio stvoriti na nivou pojedinih nacionalnih država vrlo snažna gospodarstva, ali je na svjetskom nivou imao daleko manje uspjeha.

Zbog toga je u gospodarski najrazvijenijim državama, nakon propasti komunizma razvijena ideologija neoliberalizma koja javno zagovara potpuno slobodnu tržišnu konkurenciju na svjetskom nivou, ali je stvarno nastoje nametnuti samo slabijim državama, dok se sami služe prikrivenim protekcionizmom, raznim oblicima financijske agresije i valutnih ratova, namjernim izazivanjem privrednih kriza, a kada im je neophodno nije im strano ni izvođenje provokacija, radi izazivanja oružanih sukoba.

Metode globalizacije

Kao najlukavija ideologija za stjecanje svjetske vlasti liberali su najduže opstali zahvaljujući tome što su njihovi javni ciljevi pozitivni i sukladni pozitivnoj tržišnoj selekciji prema sposobnostima, iako im je tajno djelovanje često potpuno suprotno, usmjereno izigravanju slobodne tržišne konkurencije i održavanju vlasti u rukama uske elite.

Običaj modernih globalista je javno zagovarati jedno, a na tajnim sastancima raznih elitnih «klubova» koji uključuju državne funkcionare, poduzetnike, znanstvenike, bankare, novinare i ostale «uglednike», donositi suprotne dogovore o tom kome obavještajne službe trebaju dostavljati povjerljive podatke o potezima konkurencije, kome treba krasti takve podatke; kome treba pomoći, a kome uskratiti pomoć; koga državne inspekcijske službe trebaju zaobilaziti, a koga pojačano nadzirati; koje znanstvene projekte treba financirati, a koje kočiti; koga treba financirati, a koga ne; u kojim medijima se treba oglašavati, a u kojima ne; koga preko medija treba napadati, a koga hvaliti. Sve to suprotno je načelima slobodne tržišne konkurencije i predstavlja poništenje tržišnog mehanizma selekcije prema sposobnosti.

Uspjesi globalizma

Stvaranje svjetske financijske piramide moći je početkom 21. stoljeća prošireno je na veći dio svijeta. Uspostavljena je stanje u kojoj su najutjecajniji veliki dioničari najvećih svjetskih kompanija, a najveći dioničari u ovoj svjetskoj financijskoj piramidi ponekad nastoje uskladiti svoje interese na svjetskom nivou, ali se ponekad znaju i sukobiti, što se može primijetiti kroz valutne ratove između SAD-a, Kine, Rusije i Eurozone.

Kako bi sve angloameričke, formalno samostalne banke i multinacionalne korporacije djelovale usklađeno razrađeni su detaljni strateški planovi borbe protiv konkurencije, a pojedini zadaci iz tih planova preneseni su na specijalizirane međunarodne organizacije kao što su MMF, WB , WTO i slične. Strateški cilj ove interesne skupine sastavljene od nekoliko stotina financijskih, trgovačkih i proizvođačkih obitelji je zadržati postojeće pozicije, spriječiti razvoj konkurenata, te po mogućnosti proširiti svoje pozicije.

Perspektive antiglobalizma

Antiglobalistički pokreti mogu uspjeti u svojim nastojanjima protiv negativnih efekata globalizacije samo povratkom na stvarni ekonomski liberalizam, bez zakulisnih obavještajnih igara, bez prikrivene monopolizacije i ograničavanjem svih oblika financijske agresije. Najvažnije sredstvo im je internet kojim mogu širiti informacije o tajnim dogovorima političara, bankara i vlasnika medija koji manipuliraju masama.

Globalni parlament ( 624 mjesta )

Globalni parlament sa 1.000 mjesta izgledao bi ovako, kada bi ga sačinjavali samo predstavnici neautoritarnih zemalja :

Lijeve stranke (49): Ovaj blok bi obuhvaćao Die Linke, Syriza, ali naročito bi bili zastupljeni predstavnici indijskog Trećeg fronta.

Lijevi centar (200): Ovdje su obuhvaćene stranke Socijalističke internacionale, Progresivnog saveza, Foruma Sao Paolo, a najveći dio bi činio Ujedinjeni progresivni savez predvođen indijskim Kongresom.

Zeleni (3): Po jedan zastupnik iz Njemačke, Japana i Meksika.

Centar (121): Ova grupa bi obuhvaćala stranke Liberalne internacionale, razne centrističke formacije, a najveci kontingent bio bi iz redova američkih demokrata.

globalna-vladaDesni centar (222): Ova vrlo široka kategorija obuhvaćala bi glavne europske konzervativne stranke, američke republikance, indijski BJP, Liberalno-demokratsku partiju Japana i razne umjerene islamske stranke. Članovi Međunarodne demokratske unije ili Internacionale demokratskog centra ili EPP, spadaju u ovu kategoriju .

Ekstremna desnica (15): Ovaj blok obuhvaća francuski Nacionalni front, turski MHP i japansku Partiju obnove, kao i islamiste iz Indonezije .

Ostali (14): Ovdje spadaju Partija pet zvjezdica Beppe Grillo-a i tajlandski Pheu.

Globalni parlament (1000 mjesta )

Ovako bi izgledao globalni parlament, ako bi i autoritarnim državama bilo omogućeno sudjelovati.

globalna-vlada

Globalni parlament (1000 mjesta)

Ovako bi izgledao globalni parlament sa detaljnije razloženim autoritarnim poslaničkim mjestima.

Kraljevine (7): Saudijska Arabija , Emirati , i jordanski blok

Teokracije (11): Iran

Ostali autoritarni (125): Gdje se spajaju Putin , centralnoazijske republike, Nigerija itd.

Komunistička partija (233): Blok predvođen Kinezima, gdje spadaju predstavnici Vijetnama, Sjeverne Koreje i Kube

Europska unija kao cjelina, naravno, ne bi bila značajno predstavljena u globalnom parlamentu. A ovaj trend ce se samo pojačavati. Da damo jedan primjer: kada je Mussolinijeva Italija osvojila Etiopiju, to je više nego udvostručilo stanovništvo ove afričke zemlje. Do 2050., predviđa se da će Etiopija imati više nego dvostruko brojniju populaciju od Italije. Čak i najveće europske zemlje su brojčano beznačajne na globalnoj razini.

Predstojeći europski izbori mogu dovesti do sada najfragmentiranijeg Europskog parlamenta. Unatoč konsolidaciji europskog partijskog sustava, može se očekivati ​​porast tenzija između glasovanja prema ideološkoj i nacionalnoj ravnini. Na globalnoj razini, ove tendencije će biti još izraženije.

Zanimljivo je razmisliti kako bi ovaj globalni parlament glasovao o pitanjima kao što su migracija, trgovina, financije ili klimatska politika. Možda bi bio u sjeni Globalne komisije ili izvršavao naloge Globalnog savjeta pod kontrolom država članica ?

Metodološke napomene:

Podaci o populaciji preuzeti su od Svjetske banke, uzimajući starije od 14 godina kao potencijalne birače.

Broj zastupničkih mjesta za svakoj zemlji je dobiven dijeljenjem globalnog biračkog tijela sa 1000 i proporcionalnim dodjeljivanjem rezultata na temelju veličine biračkog tijela zemlje.

Zastupnička mjesta za svaku stranku na nacionalnoj razini dodijeljena su prema D’Ontovom sustavu, s cenzusom od 5%. U Indiji su mjesta dodijeljena koalicijama umjesto pojedinačnim strankama, zbog kompleksnosti takvog zadatka.

Izborni rezultati su uglavnom preuzeti s Wikipedije, vodeći računa o najnovijim rezultatima.

Tamo gdje su postojali i okružni i proporcionalni rezultati, korišteni su proporcionalni.

Zemlje su svrstavane u demokratske ili nedemokratske na temelju Demokratskog indeksa EIU 2012 s iznimkom Egipta, koju smo svrstali u autokratsku grupu .

Stranke koje su dobile predstavnike na nacionalnoj razini svrstavane su u različite blokove po autorovom sudu. Očigledno ostaje mnogo prostora za poboljšanje i usavršavanje.
 

 
(pescanik, wikipedia.com, youtube.com/uredio: nsp)

AMERIKANCI VIŠE NEMAJU RESURSE ZA GLOBALNU IMPERIJALNU STRUKTURU
NAJVEĆA TAJNA JE RAZOTKRIVENA - HRANA!

Filed under: Masoni, Novi Svjetski Poredak, VIJESTI IZ SVIJETA · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

reklama