Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, TEORIJE ZAVJERE, VIJESTI Hrvatska » Hrvatska je tvrdi dijamant na kojem će puknuti cijela masonska priča: Truju nam hranu i gade moralne odnose!

Hrvatska je tvrdi dijamant na kojem će puknuti cijela masonska priča: Truju nam hranu i gade moralne odnose!

masoni-HrvatskaNe zaboravite da je prije neku godinu iz Londona bivšem gradonačelniku Splita, Kerumu, upućen prijekor zato jer nije htio dopustiti homoseksualnu paradu na splitskoj rivi!

Publicist Emil Čić u razgovoru za portal dnevno.hr objasnio i razjasnio i neke druge naše nedoumice u svezi masona, kako bi lakše shvatili funkcioniranje svjetskih pomijeranja u društvu. Teme su uvijek aktualno inflitriranje masona u društvo i sve institucije.

Kako je masonerija ušla u Katoličku Crkvu i što joj je cilj u Crkvi?

To je višeslojno pitanje i ne zahvaća samo jedno razdoblje u povijesti Crkve. U jednom izlaganju je nemoguće izložiti cijeli historijat nastojanja tajnih društava da unište Katoličku Crkvu, ali je moguće upozoriti na bitne crte i pravce takvih kretanja. O toj temi su objavljene cijele biblioteke knjiga, kako iz pera katoličkih tako i iz pera antikatoličkih autora, i sve te knjige odanom katoliku intelektualcu, koji ima kritičku distancu i znanje – mogu odlično poslužiti, dok će malu odanu katoličku vjersku ovčicu, koja u sve vjeruje i samo se dobru nada ­ sasvim zbuniti.

Stoga o tome moram govoriti s određenim oprezom: već sam više puta uputio ne činjenicu da je masonsko učenje u cijelosti suprotno učenju katoličke Crkve. Tu se ne radi o djelomičnim herezama već o potpunom doktrinarnom neslaganju, na što su u svojim enciklikama upozorili brojni Pape. Još je papa Klement XII. u XVIII. st. uvidio što je to masonstvo i jasno ih je svrstao u najveće neprijatelje kršćanstva, poglavito Katoličke crkve.

Smatrao ih je također odgovornim za pojavu reformacije u Europi, odnosno za odvajanje anglikanske i luteranske protestantske zajednice od Katoličke crkve, a taj uvid odgovara i analizi suvremenog američkog povjesničara Webster Tarpleya koji je objavio knjigu “Protiv oligarhije”, niz eseja. Dakle, Papa Klement XII. i u protestantskoj reformaciji vidio je ulazak masonerije u Crkvu da bi se tako pocijepalo kršćanstvo!

Je li u pitanju hereza, neslaganje oko nekih učenja, kao u prošlim stoljećima? Prije renesanse Crkva je s hereticima i herezama imala direktan sukob, ali od renesanse heretici nastoje ući u Crkvu i razoriti je iznutra. To je stoljetni plan, koji se nastoji realizirati od početka Crkve.

U svakom slučaju, razdoblje renesanse u XV. i XVI. stoljeću bilo je vrijeme intenzivne infiltracije tajnih udruga u Crkvu i to se manifestiralo kroz nastojanje da se obnovi prisca theologia & magia, a to znači poganska obnova starogrčkih učenja pripisana Egipćaninu Hermesu Trismegistosu, a jedan od zastupnika takvih učenja bio je i renesansni katolički svećenik Marsillio Ficino, koji je kod plemstva i u Crkvi uživao znatan ugled. I Giordano Bruno bio je na takvoj liniji i osuđen je radi vjerske doktrinarne hereze poganstva, što je dokazao dr. R. Sungeris u svojoj knjizi, a ne radi heliocentričnog sustava, kako masonerija voli podmetati, a svi u to vjeruju.

Te tendencije podijelile su renesansu i Crkvu na dva tabora: za obnovu kršćanstva i za obnovu ili toleranciju poganstva. Cilj tadašnje masonerije, kao i svake, bio je razoriti učenje Kat. Crkve da bi se razorilo dotadašnje naučavanje kršćanstva, a taj cilj je trajno ostao isti. U XVIII. st. Papa Klement XII. ekskomunicirao je masone i masonstvo i proglasio ih neprijateljima kroz stoljeća, izdajući 1738. godine bulu In Eminenti Apostolatus Specula, a “…Benedikt XIV. obnovio je i nastavio svoju Konstituciju. Pio VII. slijedio je obojicu, a Leon XII. Ih je zauvijek potvrdio i odobrio svojom Apostolskom Konstitucijom – Quo Graviora ­ kojom obnavlja zakone i dekrete navedenih pontifeksa o toj stvari.

Na isti su način govorili Pio VII., Grgur XVI i vrlo često Pio IX. …” (kaže Papa Lav XIII.) A vrhunac u nizu antimasonskih enciklika ostvario je Papa Lav XIII. svojom enciklikom Humanum Genus, godine 1884. kada je u prvim rečenicama upozorio na to da masonerija navaljuje na Božje djelo od samog početka čovjekova nastanka i, na dalje, da masonerija nije ništa drugo doli djelo sotone i direktni neprijatelj Crkve, koji je nastoji poništiti.

Talijanska masonerija, koja se također zvala i karbonari, a koju je s Garibaldijem uzdignula i na vlast dovela britanska masonerija, u XIX. stoljeću sastavila je plan uništenja Katoličke Crkve pod naslovom “Alta Vendita” i taj je plan pao u ruke katolicima te su Pape Pio IX. i potom spomenuti Lav XIII. zahtijevali da se dokument objavi: naslov “Alta Vendita” znači “Visoka loža karbonara” i u ime Crkve objavljena je godine 1859. a objavio ju je Jacques Cretineau­Joly pod nasolovom “L’Eglise romaine en face de Revolution” a 1885. g. na engleskom je dokument objavio Monsignor George F. Dillon pod naslovom “The War of Anti­Christ with the Church and Christian Civilization”. Plan je bio zamišljen kao sustavno osvajanje masonskih pozicija u Crkvi sve dok jednoga dana na mjesto Pape ne stigne mason, odnosno njihov čovjek koji će reformirati Crkvu protiv svega što je ona bila te će u konačnici blagosloviti novi masonski svjetski poredak. Sve su to u svojoj knjizi “Petrus Romanus” naveli američki autori Horn i Putnam (str. 443­445).

Zanima nas što se dogodilo u novije vrijeme?

U novije vrijeme o prodoru masonerije u Katoličku Crkvu osvjedočio se i kat. nadbiskup Lefebvre, koji se izdvojio u “Svećeničku Družbu Pia X.”, nazvanu po Sv. Papi koji je prorekao prodor masonerije u Crkvu. Nadbiskup Lefebvre zbog toga je, zajedno sa svojom družbom bio u stanju raskola, a potom je Družba nastavila biti dio Crkve. Nadbiskup Lefebvre je osobno svjedočio kako su komunisti i masoni postupno izmijenili stav i ponašanje Crkve prema dotadašnjim učenjima, te je rekao: “…Postojali su izravni kontakti između kardinala Bea­e i masonske Lože ovdje u New Yorku i u Washingtonu, s B’nai – B’rithom (…)

Osobno sam donio 450 potpisa u tajništvo Koncila, sa svrhom da se osudi komunizam. Osobno sam ih donio! Četiri stotine i pedeset potpisa biskupa bilo je odloženo u ladicu i pokopano u tišini, dok se je katkad slušao zahtjev jednog jedinog biskupa. 450 biskupa bilo je ignorirano. Ladica je bila zaključana, ne, ne, rekli su nam, ne znamo ništa o tome, neće biti nikakve osude komunizma.

I smijenili su antikomunističke biskupe: kardinala Midszentyja su zamijenili kardinalom Lekai­jem, kardinala Berana u Čehoslovačkoj zamijenili su kardinalom Tomasecom. Isto se dogodilo u Litvi, i u Čehoslovačkoj: svi biskupi postali su svećenicima Pax ­ pokreta, suradnici komunističkoga režima. Možete to pročitati u knjizi ‘Moskva i Vatikan’ .. Iz toga je jasno da je u vrhu Crkve netko od masonerije postao moćan, i to pretejerano moćan te je vjetar počinjao puhati suprotno od očekivanja.

Tko su najpoznatiji masoni u crkvi?

Kada bih vam na to pitanje mogao konkretno odgovoriti onda bih u rukama morao imati finalni dokaz, osobno priznanje masona iz vrha Crkve ili neki njihov dokument iz njihove masonske lože. Ja takvo svjedočenje ili dokument nemam, ali Isusova formula “Po djelima ćete ih poznati”, ukazuje nam na neke osobe koje svojim ponašanjem vode popustljivu crkvenu politiku prema dekadentnim političkim strankama, ili čak navijaju za njih.

Crkva je npr. suspendirala don Ivana Grubišića radi neposluha u pitanjima politike, ali ta osoba svojim izjavama o crkvenu nauku i toleranciji prema homoseksualnosti daje simptomatične manifestacije koje “po djelu” naznačuju da je njegov stav i duh sasvim na liniji religijske ideologije masonerije. Ima i nekih drugih slučajeva, gdje se radio o članovima Zmajskog društva, koje ima vrlo spornu simboliku i sporno djelovanje


Za živuće masone u Crkvi najčešće ne ćete dobiti priznanje ili direktno otkriće da su masoni, ali masona ćete prepoznati po toleranciji prema homoseksualizmu, po toleranciji ili promicanju svetogrdnog sekularizma u Bogoslužju, masona ćete naslutiti u doktrinarnoj dvoličnosti po pitanjima vjere, masona ćete prepoznati po vjerskim izjavama koje su u suprotnosti sa dvije tisuće godina crkvenog nauka. Crkveni mason uvijek će doći u neki raskorak sa učenjima svetih otaca. Većina vjernika nema znanja o doktrinarnim finesama stoga ne prepoznaje igru koju vodi crkvena masonerija u ime Crkve, a protiv Crkve.

Koja je sprega homoseksualaca i masona?

Akademik Oleg Platonov, Rus, koji je u knjizi “Zašto će propasti Amerika?” jasno prikazao masonske korijene anglo­američkog svijeta, kaže: “…Poslije gotovo dvije tisuće godina trijumfa kršćanstva i duhovnih vrijednosti Novog zavjeta, ova zemlja postala je otvorena rana na tijelu kršćanskog svijeta simbolizirajući sve poroke i prijestupe koje je Isus Krist osudio kao smrtne grijehe ­ klanjanje Mamonu i bogatstvu, razvrat i homoseksualnost kao norme spolnih odnosa, kult moći i novca kojima se sve postiže. …”

No, već i prije Amerike masonerija je svoj osnovni korijen pustila u Engleskoj, i prije nego li je pederastija postala norma u pokvarenoj i propaloj Zapadnoj Europi i Americi, o Englezima se dugo s podsmjehom pričalo i pisalo da su im intelektualci i plemići homoseksualci!

A to je bilo vezano uz njihov odgoj u internatima, ali i uz englesku masoneriju, koja je do danas uspjela pokvariti svijet: ne zaboravite da je prije neku godinu iz Londona bivšem gradonačelniku Splita, Kerumu, upućen prijekor zato jer nije htio dopustiti homoseksualnu paradu na splitskoj rivi! Vrlo direktno, masonska centrala dala je Hrvatima do znanja da i oni moraju postati pederi, kao i “sav pristojan svijet”, koji su oni stvorili u zadnjoj epohi propadanja kršćanske civilizacije, nakon uništenja kršćanske kulture.

U nekim knjigama u kojima je opisivan ritual primanja u masoneriju ili možda neki viši stupanj, spomenuto je da članovi moraju ostalim članovima otkriti neku svoju mračnu tajnu, ali ponekad i počiniti neku gnjusobu kao što je homoseksualni čin. Kao što vidimo, “kultura” masona iz Britanije (“majka svih loža”) u ostatak svijeta nameće devijacije, koje vrijeđaju Boga ubijajući ljudske duše s ciljem udaljenja čovjeka od kršćanstva i Boga.

Koja je veza genetički modificirane hrane GMO i masonskih ideja?

To je u svojem djelu “Sjeme uništenja” solidno opisao William Engdahl, koji je revolucionarno objasnio tehniku manipulacije nad proizvodnjom hrane putem prodaje otrovanog sjemena. Gospodin Engdahl u svojim knjigama ne koristi se pojmovima kao što su “iluminati” ili “masonerija”, ali ako nam je jasno da britanska masonerija vlada svijetom, onda je jasno da je jedan projekata nadzora nad proizvodnjom hrane ide preko njihovih moćnih središnjica kao što je kompanija “Monsanto”, a da ne nabrajam brojne druge navedene u njegovoj knjizi.

Masonerija propagira ideju održivog razvoja stanovništva kao i redukciju stanovništva. Ta redukcija stanovništva ostvarit će umjetno proizvedenim trovanjima hrane, kao i umiranjem od gladi i ratova, što se već i događa. Zašto masoni mrze jačanje nacije i nacionalnih suvereniteta?

Načelno, jačanje nacionalnih suvereniteta ujedno je i jačanje samostalne proizvodnje hrane, industrije itd. Nacionalni suverenitet, koji čini bit nacionalizma, je stanje apsolutne stvaralačke slobode svih nacija, a stanje nacionalne slobode ugrožava kolonijalistički nadzor nad državama, njihovim bankama i njihovim resursima. Svijet se ne ujedinjuje zato da bi nacije bolje prosperirale, već zato da bi masonske sile Britanije i USA bolje nadzirale resurse i nametnule novu religiju, koje su oni predstavnici.

U svoj knjizi “Globalizacija i hrvatski nacionalizam” naveo sam da se bit nove britanske federalne ideologije, koja je i dovela do stvaranja Commonwealtha, te kasnijeg osamostaljenja Indije i potom stvaranja Europske Zajednice, sastoji u federalizaciji svijeta koji je ili pod britanskom upravom ili pod utjecajem britanskog liberalnog pogleda na svijet, a svaka država koja se nalazi izvan bilo koje federacije jest samostalna, dakle – nacionalistička, a kao takva ona u globaliziranome svijetu ne smije postojati: George Soros, predstavnik britanskog imperijalizma u USA (slika i prilika nove ideologije globalnog federalizma), tvrdi da je nacionalizam najopasniji neprijatelj NATO­ pakta. (vidi: “Vjesnik” 23. travnja 1998.). A najopasniji neprijatelj je sve ono što izmiče nadzoru nad stvaranjem nove svjetske države i nove svjetske religije.

U kojim porama Kraljevine Jugoslavije su bili masoni, a u kojim u NDH ? Dovoljno je da vam kažem da je sam srbijanski kralj Aleksandar bio mason, a u NDH je zaslužni vojskovođa, pogubljeni Slavko Kvaternik, također figurirao kao moćni hrvatski mason. Masonerija je u svakom trenutku dobivala informacije o stanju na terenu i to ne zato jer bi upravo ova dvojica dostavljala neke informacije, već zato jer su ovakve osobe bile u kontaktima s masonima koji su informacije lifrali dalje na višu distancu – u Britaniju. Tu se nalazi izvor propasti svake države.

Kako se boriti protiv masonerije danas, kada ona kontrolira vodeće političare svijeta?

Masonerija se nalazi pred privremenom pobjedom, te su stoga prirodni putovi borbe protiv njih znatno otežani. Sada se nalazimo u završnim operacijama u kojima ostvaruju svoj “divni svijet”. Stoga se protiv njih možemo boriti jedino vjerskim preporodom u Kristu, povratkom u Crkve i intenzivnijim molitvama. Kroz unutarnju intervenciju u dušama i društvenim pokretima Bog će dati rješenje za preokret. Sigurno je da će u jednom trenutku doći i do oružane borbe naroda. Narodi se nalaze na putu “Armagedona”, a posebno Hrvati.

U Hrvatskoj oni pokušavaju uništiti i podijeliti nacionalno biće, zašto?

Zbog čega toliko smeta Hrvatska masonima?

Hrvatska je tvrdi dijamant na kojem će puknuti cijela masonska priča: referendum o zaštiti tradicionalne obitelji na kojem su Hrvati nedavno pobijedili, ujedno je svjetonazorni trijumf zakona Božjeg nad zakonom sotone. Nacionalno biće nastoji se podijeliti i razoriti zato da masonerija zdrobi posljednju točku otpora u Europi i svijetu. Dok god postoji otpor svjetonazornim perverzijama, dotle sotona ne može nadzirati svijet. Masonerija mora slomiti Hrvatsku da ukloni svaku zapreku.

No, to im više ne može uspjeti, jer gdje je narod uz zakon Božji, tu je i Bog da porazi sotonu i njegove predstavnike. Sa geostrateške pozicije Hrvatska je važna točka, raskrižje ili Križ civilizacija, i tko nadzire križ najvažnijeg kontinenta, Europe, taj nadzire cijeli svijet. Moraju pokušati slomiti Hrvatsku da bi se nadzor nad cijelim svijetom uredno proveo: to moraju učini sredstvima progona, ucjene ili rata i pomora. Što god se dogodilo Bog će biti s Hrvatima i pobjeda će biti ­ Božja.
 
 
[button_icon icon="asterisk" url="http://www.novi-svjetski-poredak.com/?p=16146"] PRETHODNI ČLANAK [/button_icon]
[facebook]

Filed under: Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, TEORIJE ZAVJERE, VIJESTI Hrvatska · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,