Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Featured, Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, TEORIJE ZAVJERE, VIJESTI IZ SVIJETA » ROBOVI SE NE ŽELE PROBUDITI: Dekodiranje “mekane” NWO Tiranije

ROBOVI SE NE ŽELE PROBUDITI: Dekodiranje “mekane” NWO Tiranije

novi svjetski poredak tiranijaNegdje po zavrÅ¡etku Zaljevskog rata, gotovo svi mediji, u Rusiji, podjednako kao i oni na Zapadu su u svoju terminologiju uključili dobro poznatu kovanicu “Novi svjetski poredak”.

Riječ je o terminu koji je, podsjećanja radi, obznanio nekadaÅ¡nji američki predsjednik George Bush (stariji) sada već davne, ali u mnogo čemu simbolične, 11. rujna 1991. godine, a kojim su nedugo zatim počeli “služiti” državnici i političari svih ostalih zemalja svijeta, stidljivo najavljujući na taj način nadolazeće Novo doba na globalnoj političko-ekonomskoj “pozornici”.

Novi svjetski poredak, kao svojevrsni sinkretički koncept (pokret) bez presedana u ljudskoj povijesti, po priznanju ideologa okupljenih u Bilderberg grupi i trilateralnoj povjerenstvu, za svoj primarni cilj ima uspostavljanje jedne svjetske vlade, jednog centra, iz kojeg bi se upravljalo cjelokupnim životom na planeti , a ne bi bilo pretjerano konstatirati i slijedeće – i odlučivalo o životu i smrti svih nas običnih “građana svijeta”, a neki kažu – “beskorisnih izjelica”. Ipak da ne bi bilo zabune, kada govorimo o fenomenu Novog svjetskog poretka, onda ne govorimo isključivo o političko-ekonomskoj dominaciji vladajućih klika globalnog, nevidljivog i u mnogim njegovim aspektima – okultnog menadžmenta.

Ovaj “poredak” sazdan je, prije svega, na pobjedi i dominaciji jednog posebnog globalističkog “viđenja” svijeta, pa, s tim u vezi, on se u svom ostvarivanju ne koristi isključivo tvrdim instrumentima moći, već isto tako i ideoloÅ¡kom revolucijom koja se zasniva na shvaćanju o prestanku potrebe države shvaćene u starim “istroÅ¡enim” nacionalnim okvirima.

Dakle, Novi poredak uvodi jedno novo, revolucionarno shvaćanje svijeta u kojem živimo, shvaćanje koje podjarmljuje i urušava sve stare političke, gospodarske, religijske, kulturološke i šire društvene koncepte i obrasce, a na kojima se ljudska civilizacija izgrađivala gotovo punih dvadeset stoljeća.

Novi poredak svijeta predstavlja i svojevrsni eshatoloÅ¡ki, uvjetno rečeno, “mesijanski” projekt ili pokret koji je po svom obimu mnogo značajniji, kompleksniji ali istovremeno po ljudski rod opasniji od svih ranije znanih planetarnih utopija, kao Å¡to su primjerice rani protestantski pokreti u Europi, arapski kalifat, ili pak nekadaÅ¡nji “pakleni” komunistički planovi za svjetsku revoluciju.

Promatrajući svijet iz danaÅ¡nje perspektive, može se izvesti nedvosmislen zaključak da su sve te ranije utopije poslužile samo kao preludij ili “predigra” koja je trebala dovesti do forme mondijalizma (globalne diktature) koji danas poznajemo. Trebalo je kroz sve ranije druÅ¡tveno-političke sustave i totalitarne režime (komunizam, boljÅ¡evizam, faÅ¡izam) testirati mehanizme kontrole života pojedinaca, građana ili različitih druÅ¡tvenih skupina, i sve to – in vivo (uživo).

“Moralo se vidjeti do koje granice država, koja inače ima sve poluge vlasti, može terorizirati stanovniÅ¡tvo. Dakle, koliko se mehanizmi iz teorije mogu primijeniti u praksi i da se vidi da li ta praksa može opstati; da se ljudi pretvore u robove – to je suÅ¡tina oblika vladavine koji bi iluminati (globalna elita) voljeli jednog dana da vlada u cijelom svijetu.

Dakle, da čovječanstvo bude porobljeno, ali ne u metaforičkom smislu, nego u bukvalnom: da se otmu svi svjetski resursi i da se distribucija svjetskog bogatstva napravi tako da je takozvana “zlatna milijarda” stanovniÅ¡tva dovoljna na zemlji … U toj hijerarhiji iluminatske vlasti, vrh vlasti je taj “luciferijanski kult” koji želi vladati svijetom, ispod njega je neÅ¡to Å¡to se zove “Rothschild tribunal” i naravno zaÅ¡to se ovaj HaÅ¡ki tribunal naziva tribunal … dakle, zaÅ¡to se zove tribunal a ne sud?

On zaprano je sud, ali i joÅ¡ neÅ¡to viÅ¡e od toga. Eksperiment stvaranja birokratske države je započet u Rusiji, a onda je varijetet – vojna diktatura, kao oblik totalitarne vlasti napravljen u (nacističkoj) Njemačkoj. Pratili su se paralelno tokovi da se vidi Å¡to će dati jedan sustav, a Å¡to će dati drugi sustav … U jednom trenutku su (globalna iluminatska elita) željeli okončati eksperiment, i stvorili su, odnosno izmislili Drugi svjetski rat … “(Milan Vidojević).

Teorijski promatrano, ideologija Novog svjetskog poretka može se promatrati i tumačiti na četiri osnovna i polazna razine:

Ekonomska razina – ideologija NWO podrazumijeva obavezno i potpuno uspostavljanje liberalnog kapitalističkog tržiÅ¡nog sustava Å¡irom planete, bez obzira na teritorijalne, povijesne, etničke ili kulturne razlike. Svi socio-ekonomski sustavi tj. države, koji se javljaju kao noseći stupovi “socijalizma”, “socijalne i nacionalne pravde” i “socijalne zaÅ¡tite” moraju biti prvo degradirani i obespravljeni, a potom najgrublje uruÅ¡eni kao relikti proÅ¡losti, da bi na kraju bili pretvoreni u druÅ¡tvo apsolutno “slobodnog tržiÅ¡ta “, pod čvrstom kontrolom globalne” nevidljive ruke “koja upravlja svjetskom vladom.

Geopolitička razina – Ideologija NWO daje bezuvjetnu i apsolutnu prednost zemljama koje u zemljopisnom, ekonomskom, duhovnom ali i političkom smislu čine “Zapad”, u odnosu na zemlje omraženog “Istoka”. Neke povijesne povrÅ¡ne i eksperimentalne “alijanse” Zapada s Istokom tijekom Drugog svjetskog rata (kapitalistički Zapad i komunistička Rusija protiv nacional-socijalističke Njemačke) nisu odavno u “opticaju” u ideoloÅ¡kim kuhinjama “globalnog zakulisnog menadžmenta.


Pitamo se zaÅ¡to? Odgovor na to pitanje je posve jednostavan, ukoliko na objektivan način promatramo geopolitičke igre koje SAD preko NATO-a danas provodi na planetarnoj geostrateÅ¡koj “Å¡ahovskoj ploči”.

Nacistička Njemačka Drugog svjetskog rata je bila, danas je to potpuno jasno za sve one koji imaju oči da bi vidjeli, dijete i projekt elite o kojoj sve ovo vrijeme govorimo, dakle, upravo tog globalnog menadžmenta koji danas, na svim poljima, radi na formiranju jedne svjetske vlade, tako da se na taj način može prije govoriti o svojevrsnoj zakulisnoj i pliÅ¡anoj kolaboraciji SAD i Velike Britanije s Njemačkom, promatrano u ključu zajedničkog “zapadnog pogleda na svijet”, negoli nekom udruživanju “slobodoljubivog i pravdoljubivog” Zapada sa Rusijom, a protiv navodno “sumanutog” Adolfa i njegove nacističke vojne maÅ¡inerije.

Točnije, Drugi svjetski rat i nije bio rat protiv “ludog Hitlera” kako nam je “ubrizgavano u mozgove” kroz naÅ¡e u mnogo čemu namjerno i planski “prilagođene” Å¡kolske programe (kontrole uma), već zapravo planski rat protiv Istoka,  voljeli je ili ne, kao posljednja brana od totalitarnog koncepta temeljenog na uspostavljanju i dominaciji jedne zakulisne svjetske vlade zapadnističkog tipa.

Etnička razina – Novi svjetski poredak inzistira na maksimalnom rasnom, nacionalnom, etničkom i kulturnom mijeÅ¡anju i preplitanju ljudi, stavljajući naglasak na kosmopolitizam velikih gradova. Svijet je “globalno selo”, a svi smo mi građani svijeta bez razlike – glavna je deviza ideologa “vrlog novog svijeta”.

Nacionalni “oslobodilački” pokreti unutar raznih država kojima je “nevidljiva iluminatska ruka” kroz povijest manipulirala u njenoj bespoÅ¡tednoj borbi protiv monarhija, nacionalizama imperijalnog tipa, biće odlučno potisnuti ili uniÅ¡teni, i kao takvi bačeni na smetliÅ¡te povijesti poÅ¡to su odigrali ulogu (korisnog idiota) koju im je dodijelio globalni menadžment iz sjene. Istovremeno, nacionalne države bi ubrzo, prema zamislima ideologa Novog svjetskog poretka, trebale postati staromodne i suviÅ¡an okvir povezivanja ljudi, te da se otvoreno ustupi mjesto nadnacionalnim integracijskim tijelima, kao tijelima jedne i jedino dopuÅ¡tene i legitimne, buduće (svjetske) vlade.

Vjerska razina – Ideologija NWO priprema dolazak u svijet jedne posebne mistične figure, pojedinca, “mesije”, čija bi pojava trebala uzdrma, naglo promijeni ili pak sruÅ¡i sve postojeće službene religijsko-vjerske koncepte koji, prema “globalnim menadžerima”, predstavljaju smetnju za uspostavljanje jednog novog centraliziranog, globalnog religijskog, “New Age” pogleda na svijet, kao svojevrsnog sinkretizma duhovnog lutanja, i u krajnjoj instanci – niÅ¡tavila i praznine. Ideolozi mondijalizma su uvjerili sebe, a sve viÅ¡e rade na tome da putem medija ili glazbene i filmske industrije uvjere sveopće, već u velikoj mjeri, zavedeno i obezduhovljeno čovječanstvo kako će se, tobože, u svijet “spustiti” novi (po iluminatskom ukusu) Mesija koji treba otkriti zakone jedne nove – a tada će biti predstavljeno – jedino ispravne i istinite religije.

Dolazak novog “Krista” pratiti će naravno i raznorazna spektakularna čuda i čudesa koja će se tih dana odigravati na nebu i na zemlji, a za Å¡to će već pobrinuti – u domeni stvaranja privida, opsjena i hologramskih projekcija – viÅ¡e nego dobro istrenirana i uigrana holivudska A filmska produkcija. Naravno da će se zadojenici i ovisnici o “Farmi”, “Velikog brata” i ostalih postmodernih reality show-a ove “apokaliptične” predstave dočekati na koljenima sa jezikom do poda, uz vapaj i zapomaganje za tim toliko “očekivanim” mesijom, koji treba da ih konačno izbavi iz ovog njihovog, već sada, učmalog moralnog i duhovnog stanja.

Jer, poznato je “nevidljivoj ruci” Novog svjetskog poretka sa kakvim to “oblicima života” (da ne kažem ljudima, jer je pojam “čovjek” mnogo kompleksnija i sadržajnija kategorija) ima posla, te će kako scenarij tako i čitava scenografija silaska “spasitelja svijeta” biti prilagođena opskurnim duhovnim percepcijama “farmoida” i “big brother robotoida”. Novi ateizam, otvoreno bogoborstvo, luciferijanstvo i vjeÅ¡tičarenje ili pak spiritualizam, prema kreatorima Novog svjetskog poretka, trebaju biti zamaskirani učenjem o novoj “naprednoj” religiji na koju će nasjesti svi oni kojima nije dano da “vide”. Ali, netko je rođen samo da postane plijen, i u tome nema niÅ¡ta spornog, naravno.

Kako se stvari odvijaju danas, sve ovo prethodno iznijeto je sve izvjesnija slika budućeg “vrlog” svijeta koju su skrojili magovi i tehnokrati NWO-a grupirani u trilateralnoj povjerenstvu, Bilderberg grupi, američkom Vijeću za vanjske odnose i drugim tajnim ili polutajnim skupinama koje bi mogle vrlo uskoro, mnogo otvorenije i sadržajnije odlučivati ​​o životu svih nas postmodernih hiberniranih “reality robova”.

Iz tog razloga, potrebno je da se svi vi, bezbrižno uljuljkani, probudite Å¡to je prije moguće, iako čak viÅ¡e nisam ni posve siguran da bi buđenje i u ovom trenutku bilo pravovremeno, kako biste “stigli na vlak” koji vozi u kakvu-takvu slobodu.

A možda ste, ipak, samo rođeni da budete plijen? Ili možda robovi?

Biti Jozef K.?

 
 
(vestinet.rs/uredio: nsp)
 
[button_icon icon="asterisk" url="http://www.novi-svjetski-poredak.com/?p=12313"] PRETHODNI ČLANAK [/button_icon]

Filed under: Featured, Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, TEORIJE ZAVJERE, VIJESTI IZ SVIJETA · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,