Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » TEHNOLOGIJA I ZNANOST, VIJESTI IZ SVIJETA » Teslina ideja Novog Svjetskog Poretka iz 1900. godine

Teslina ideja Novog Svjetskog Poretka iz 1900. godine

tesla izmjenična strujaOsnove svog “Svjetskog sustava”, objavljenog 1900 godine, on je sažeo u dvanaest točaka koje sve odreda pogađaju suštinski smisao tehničke i tehnološke mreže današnjih svjetskih telekomunikacija.

Ovaj sustav ujedno je i tehnološka osnova za uspostavljanje globalnog informatičkog društva čija tendencija svjetskog ujedinjenja već uveliko iskazuje svoje posljedice u reorganizovanju života naroda izazvanog ukidanjem klasičnog državnog suvereniteta.

“Svjetski sustav” Tesla zasniva na vlastitim pronalascima kao što su: Teslin transformator, tj. aparat za stvaranje električnih vibracija specijalnih karakteristika; uveličavajući odašiljač, odnosno transformator naročito podešen da ekscitira planet Zemlju (za transfer elektriciteta ovaj instrument ima isti značaj kao teleskop u astronomiji).

Pomoću ovog izuma Tesla je ostvario električna kretanja jača od onih što ga imaju munje i proizveo struju takve snage da do bijelog usijanja jakom svjetlošću osvijetli više od dvije stotine sijalica rasporedjenih po zemljištu u okolici laboratorije.

Teslin bežični sustav koji obuhvaća izvjestan broj usavršenih aparata i danas je jedini poznati način za ekonomičnu transmisiju električne energije na udaljenost, a bez posredstva žice ; aparat za individualizaciju signala koji je u usporedbi s primitivnim usuglašavanjem signala, (ova metoda je na žalost još uvijek u upotrebi), isto što i veoma bogat jezik stavljen naporedo sa neartikuliranim izražavanjem.

Zahvaljujući tom aparatu mogu se transmitirati potpuno tajni signali ili poruke, i to kako u aktivnom tako i u pasivnom umu, to jest, oni ne ometaju druge signale ili poruke, niti ovi mogu njih omesti; svaka poruka je jedinstvena i ima nezamjenljiv identitet; praktično neograničen broj stanica i instrumenata može da funkcionira na samo jednoj ili dvije frekvencije, a da ne nastupi ni najmanje međusobno ometanje.

Stacionarni Zemljini valovi (popularno objašnjeno, ovo izvanredno otkriće znači da Zemlja reagira na električne vibracije određene frekvencije, isto kao što zvučna viljuška hvata specifične zvučne valove; ove posebne električne vibracije koje su u stanju da snažno ekscitira Zemlju mogu se koristiti na bezbroj načina, a prije svega za promjenu svjetskog energetskog sistema koji je vrlo nesavršen i ni izdaleka ne iscrpljuje znanstvene i prirodne mogućnosti).

tesla genije nerazumljiviCiljeve “Svjetskog sustava” Tesla formulira na takav način da je jasno da on smatra da uspostavljanje guste mreže svih oblika i razina treba poslužiti humanizaciji znanosti i tehnologije. U tome je on na početku dvadesetog bio vizionar dvadeset prvog stoljeća, jer prava metafizička problematika u teorijsku fiziku prodire tek sada sa kosmogonijskim pitanjima o porijeklu svijeta i ontološkoj prirodi vremena i prostora.

Dakle, Tesla se još davne 1900. Godine zalagao za:

1) Uspostavljanje veze među postojećim telegrafskim stanicama ili centrima diljem svijeta; (ostvareno)

2) Organiziranje tajne državne telegrafske službe čiji rad nije mogućno ometati; (nije ostvareno, koliko se zna, jer nisu primijenjeni Teslini patenti za radio prijenos, nego Markonija koji za svako simultano emitiranje zahtijevaju posebnu frekvenciju)


3) Uspostavljanje veze među postojećim telefonskim centrima, odnosno stanicama na Zemlji; (ostvareno)

4) Univerzalna distribucija općih novinskih vijesti putem telegrafa ili telefona; (ostvareno)

5) Osnivanje službe na principima “Svjetskog sustava” za dostavljanje obavijesti isključivo u privatne svrhe; (ostvareno internacionalnom kompjuterskom mrežom, tj. Internetom

6) Uspostava međuveza svih telegrafskih aparata na svijetu; (davno ostvareno)

7) Osnivanje službe za distribuciju glazbe putem ovog sustava; (ostvareno)

8 ) Univerzalno registriranje vremena jeftinim satovima koji sa astronomskom preciznošću označavaju sekunde, a da pri tom ne iziskuju nikakvo skrb; (ostvareno)

9) Prenošenje diljem svijeta znakova, slova, zvučnih signala itd.., Bilo da su tipkani na mašini ili rukom ispisivani; (ostvareno – precizan opis telefaksa)

10) Osnivanje svjetske službe za potrebe trgovačke mornarice koja navigatorima svih brodova omogućuje besprijekorno pilotiraju bez kompasa, da točno određuju lokaciju, čas i brzinu, da izbjegavaju sudare i katastrofe itd.; (ostvareno)

11) Uvodjenje svjetskog sustava ispisa na kopnu i moru; (ostvareno)

12) Reprodukcija fotografija i svih vrsta crteža ili pisanih tekstova koji bi se otpremali diljem svijeta; (ostvareno)

Mada je razvoj moderne znanosti i tehnologije itekako dao za pravo Teslinim vizionarskim ciljevima, nije se sa njima poklopio u fundamentalnoj koncepciji: naime, Tesla je ovo sve htio ostvariti prenošenjem signala kroz planetu Zemlju, a ne koristeći njenu orbitu.

Iz istih razloga iz kojih je bio protivnik korištenja nuklearne energije, opasnog uslijed ljudskog nepoznavanja prave strukture materije, Tesla je smatrao da je svako narušavanje kozmičkog prostora, odnosno Zemljinog magnetskog polja, ozljeda harmonije prirodnih zakona. Ovo proističe iz negativnog djelovanja ljudske slobodne volje, koje biva destruktivna, ukoliko izostane etička komponenta znanosti oličena u dobroti koju donosi samo više saznjanja i svjesnoj selekciji ispravnih namjera.

Čovječanstvo, koje živi na Zemlji, smatrao je on, mora otkriti sve oblike prirodne simbioze sa planetom, inače je u opasnosti da uništi svoje jedino kozmičko vozilo.

Najzad, još u svojoj mladosti, Tesla je imao velike probleme s profesorima i kolegama, inženjerima, koji nisu shvaćali da svaka kreativnost, onome koji ne zna njenu tajnu, mora u početku izgledati kao greška. Posebno stručnjaku, jer je njegovo uvjerenje da zna jače nego u drugih, pa mu je i propusna moć za novitete smanjena.

Da bi dokazao kako njegova izmjenična struja na odredjenim frekvencijama nije opasna po život, Tesla javno sam sebe uključuje kao otpornik u kolo visokofrekventne izmjenične struje i postiže fantastičan efekt: vrši električno pražnjenje vlastitog tijela, u mraku, tako da mu čitavo tijelo svijetli, izgledajući kao gorjeti, obliveno jezicima sablasnog plavičastog plamena.
 

 
 
(bastabalkana.com/uredio:nsp)
 
 
[button_icon icon="asterisk" url="http://www.novi-svjetski-poredak.com/?p=9239"] PRETHODNI ČLANAK [/button_icon]
[facebook]

Filed under: TEHNOLOGIJA I ZNANOST, VIJESTI IZ SVIJETA · Tags: , , , , , , , , , , , ,