Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, VIJESTI Hrvatska » MASONSKA LOŽA:U Hrvatskoj je trenutno više od 300 masona !

MASONSKA LOŽA:U Hrvatskoj je trenutno više od 300 masona !

masoni_kukavicaINTERVJU: DRAGAN KUKAVICA,

VELIKI MAJSTOR VELIKE LOŽE HRVATSKE

Dragan Kukavica osnivač je i utemeljitelj Velike lože Hrvatske Slobodnih zidara. Obnašao je skoro sve dužnosti u VLH, a sada je Veliki majstor Velike lože Hrvatske 1991.

Iz bogatog životopisa treba istaknuti da je diplomirao na Kemijsko-tehnološkom fakultetu i dobitnik je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za znanstveni rad studenta koji je radio na Institutu Ruđer Bošković.

Ideja Slobodnih zidara je da se radom na samima sebi izgrađujemo i na taj način djelujemo u društvu da postajemo bolji, moralniji, odgovorniji.

Nakon što je volontirao na Institutu Ruđer Bošković, zapošljava se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu kao asistent 1979. Nakon toga prelazi u Istraživački institut Pliva. Magistrirao je iz područja tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, a osim toga studirao je i filozofiju na Filozofskom fakultetu. Osnovao je i privatnu tvrtku Kemograf koja je proizvodila dezinficijense i grafička sredstva gdje je obavljao poslove predsjednika uprave. Nakon toga kupuje kao jedini vlasnik tvrtku Horus koja ima optičku djelatnost i bavi se proizvodnjom biocida te je zastupnik multinacionalne kompanije Arch Chemical i pokriva Hrvatsku, BiH i Makedoniju. Osnivač je i dugogodišnji predsjednik Hrvatsko-američkog društva, jednog od najvećih društava takvog tipa u Hrvatskoj.

madeIN: Što je slobodno zidarstvo, odakle vuče korijene i kakva je slobodnozidarska tradicija u Hrvatskoj?

Dragan Kukavica: Slobodno zidarstvo je dio ljudske povijesti koji možemo bolje razumjeti ako ga smjestimo u povijesni, društveni i kulturni kontekst. Ne možemo ga jednodimenzionalno definirati, ali mogli bismo reći da je slobodno zidarstvo moralno-etička zajednica slobodnih ljudi na dobrom glasu koja otvara cijeli spektar propitkivanja, moralnih, etičkih, filozofskih, teoloških promišljanja o temeljnim načelima etike i morala s jedne strane i prakse koju prakticiramo u svakodnevnom životu s druge. Slobodno zidarstvo je međunarodni pokret humanističkog opredjeljenja koji se slobodnim zidarima prenosi u njihovim ložama putem ritualnih radnji. U poštovanju prema ljudskom dostojanstvu, slobodni zidari se zalažu za toleranciju, slobodan razvoj ličnosti, dobročinstvo i opću ljubav prema ljudima. U tom smislu ono se obraća pojedincu da ga tom duhu pouči.

Slobodno zidarstvo ne može se objasniti, već se mora doživjeti jer počiva na unutrašnjem doživljaju svakog posvećenog. Počiva na onome koji ulazi u ložu i na onome što sa sobom donosi u bratstvo – razmišljanju, radnjama i osjećajima ili, kao što brat Goethe opisuje taj naš cilj s dvije riječi: razmišljati i činiti. Tako će svaki slobodni zidar imati svoje mišljenje o bratstvu do kojeg je došao na subjektivan način i to je ta tajna koju svaki za sebe otkriva. Tradicija slobodnog zidarstva u Hrvatskoj je duga i ima svoje početke s osnivanjem spekulativnog slobodnog zidarstva u svijetu mada je u povijesti Hrvatske slobodno zidarstvo imalo diskontinuitet u svom organiziranom djelovanju.

MI: Jesu li masoni postojali i aktivno djelovali u bivšoj Jugoslaviji? Ako nisu, kada počinje obnova i u kakvim se okolnostima ona odvija?

DK: Za bivše Jugoslavije cijelo vrijeme postojao je organizirani rad slobodnih zidara u Hrvatskoj. Zabranjen im je rad početkom Drugog svjetskog rata kada je većina slobodnih zidara uhićena i odvedena u logor Gradiška i Jasenovac. Obnovljeno slobodno zidarstvo u Hrvatskoj počelo je s radom nakon uvođenja slobodnih izbora u Jugoslaviji i posebno stvaranjem slobodne i nezavisne Hrvatske kad je stvorena Velika loža Hrvatske.

MI: Iz kojih je zemalja stizala potpora za obnovu?

DK: Iz Austrije i SAD-a.

MI: Ako je taj proces trajao paralelno s burnim političkim događajima, jesu li to bili odvojeni procesi ili su se iz najrazličitijih razloga ispreplitali?

DK: Slobodno zidarstvo kao organizacija ne bavi se aktivno politikom i ne zauzima političke stavove. Zauzimaju se za načela poput Deklaracije o ljudskim pravima i za trodiobu vlasti kao opće civilizacijsko pitanje.

MI: Koja je prva loža obnovljena, kakav je bio odnos s politikom i crkvom te kada službeno počinje djelovati Velika loža Hrvatske?

DK: Prvo je stvorena Deputatska loža Illyria, mješovita loža Slovenije, Hrvatske i Austrije pod jurisdikcijom Velike lože Austrije, i stvorene su pretpostavke za unošenje svjetla u Hrvatskoj tako da su osposobljene tri lože od braće iz Hrvatske i nazivaju se loža Hrvatska vila, loža Grof Ivan Drašković i loža Tri svjetla te je uneseno svjetlo od Velike lože Austrije. Neke posebne odnose s politikom i crkvom nismo imali.

MI: U kojim gradovima danas djeluju lože, koliko je masona u RH i kojim društvenim slojevima pripadaju?

DK: Postoje lože u Rijeci, Istri, Varaždinu i Zagrebu i ima više od 300 članova. Npr. 1940. godine ih je bilo više od 2000 u Hrvatskoj, a s približno istim brojem stanovnika u Virginiji postoji više od 2000 loža i preko 30.000 članova. U Hrvatskoj ima najviše sveučilišnih nastavnika među slobodnim zidarima.

MI: Kakav je odnos slobodnih zidara s crkvom?

DK: S dijelom članova Biskupske konferencije mogli bismo reći da su odnosi korektni i postoji uvažavanje s obje strane. Zalažući se za načela i djelovanja koja su opće dobro, gradimo mostove na onom što imamo slično u poslanju. Ono što nas razdvaja nije predmet rasprava i ignoriranja. S Vatikanom direktno nemamo kontakata. Mislim da ima puno prostora, uz više tolerancije i uvažavanja, da se otvori dijalog u dobroj namjeri za opću korist. Velik dio problema u odnosima vidim u nepoznavanju jednih i drugih i mislim da se, kad postoji dobra volja, može puno više učiniti.

MI: Vrlo često se baš masoni povezuju s tajnim centrima moći, teorijama zavjera, upravljanjem ključnim povijesnim događajima iza scene. Koliko istine ima u tome i jesu li masoni organizacija koja upravlja svijetom?

DK: VLH je zauzela stav koji zastupa niz loža u Europi i svijetu – da vodeće političare koji obnašaju izvršne političke funkcije ne primamo u članstvo dok obnašaju svoje funkcije. Ako tijekom vremena pojedini članovi postanu nosioci izvršnih funkcija u politici, to toleriramo i članova koji su obnašali takve funkcije imamo. Oni su obični članovi VLH s ništa većim ili manjim obvezama i utjecajem unutar VLH. Pokušavamo se ravnati načelima o ljudskim i moralnim vrijednostima kod prijema, a ne time koliko je netko utjecajan u društvu s pozicije moći.

MI: Zauzimaju li slobodni zidari ključne društvene položaje u RH?

DK: Ne.

MI: Kako se uopće postaje slobodni zidar i tko to može postati?

DK: Slobodni zidar se postaje na prijedlog člana VLH koji ima stupanj majstora i koji je jamac novom članu. Kada kandidat prođe proceduru, tako da nitko iz lože nema primjedbi na njegovo primanje i dva informatora iz lože daju pozitivno mišljenje, pristupa se balotaži, tj. tajnom glasovanju – članovi lože ubacuju bijelu kuglicu ako se slažu da kandidat bude primljen ili crnu kuglicu ako kandidat ne može biti primljen. Naravno, balotaža mora biti svijetla, tj. svi članovi lože moraju baciti bijelu kuglicu. Članovi ostalih loža preko svoga starješine i VM VLH mogu imati primjedbu na kandidaturu člana kojeg se prima i takav se slučaj raspravi sa VM VLH ako se starješine ne usuglase oko primanja. Kandidat i budući član treba biti (a mi se svesrdno zalažemo) muškarac na dobrom glasu i preferiraju se njegove moralne kvalitete.


MI: Ulaze li među vas i karijeristi, ljudi koji misle da će kroz vas ostvariti ambicije i je li to opasnost po imidž društva? Kako se nosite s tim?

DK: Na žalost, i takvi zalutaju među nas, no kad vide da preko slobodnih zidara ne mogu realizirati neke ciljeve koje mi smatramo da nisu u duhu onog zbog čega smo slobodni zidari, onda sami odu, a one koji su uporniji u tim nakanama i ne prilagode se našim sadržajima u djelovanju, zamolimo da odu, tj. da se pokriju.

MI: Zašto je masonstvo tajna organizacija i kako u skladu s tim možete promicati svoje ideje?

DK: Bolje je rečeno da masonstvo nije tajna organizacija, nego da se bavi tajnama jer svugdje u svijetu slobodni zidari su legalna udruženja koja se registriraju po važećim zakonima i propisima u zemlji u kojoj djeluju i to je jedan od temeljnih uvjeta da vas ostale velike lože priznaju i da vas Velika loža Engleske isto prizna. Ideja slobodnih zidara je da se radom na samima sebi izgrađujemo i na taj način djelujemo u društvu da postajemo bolji, moralniji, odgovorniji. Slobodni zidari žele se razvijati na dobrobit sebe i društva u kojem jesu, uvažavajući i obvezujući se poštivanju Deklaracije o pravima čovjeka, o toleranciji i ostalim vrijednosnim razlozima koje su općeljudski prihvaćeni kao moralne vrijednosti čovječanstva. Smisao je prije svega rad na sebi u duhu tih vrijednosti, no koliko se to uspijeva, uvijek je za raspravu i analizu.

MI: Možete li odgajati cijelu naciju prema vlastitim duhovnim stavovima?

DK: Ne. To je pretenciozan zahtjev, ali smo dio karike koja uz obitelj, crkvu, društvo potpomaže općem boljitku zasnovanom na univerzalnim vrijednostima morala i etike.

MI: Mogu li masoni javno istupati kao masoni, imaju li se pravo takvima predstavljati i postoje li sankcije za one koji prekinu zavjet šutnje?

DK: U ime organizacije VLH može prema javnosti nastupati jedino Veliki meštar VLH ili po njemu ovlašteni član VLH. Svaki član može za sebe reći da je mason i u svoje ime nastupati u javnosti, ali pri tome ne smije govoriti imena drugih članova VLH i ne smije govoriti o ritualima koji su više anakronizam nego neka tajna jer ima niz objavljenih knjiga s ritualima koje možete pročitati ili vidjeti na internetu.

MI: Kakva je povezanost sa slobodnim zidarima u svijetu i je li bilo akcija u kojima ste ili u kojima ćete pomagati Hrvatskoj da što bezbolnije prođe integrativne procese?

DK: Postoji niz službenih kontakata između velikih loža koje su priznate i regularne, no svaka velika loža je samostalna i ne postoje nikakve obvezujuće odluke, mišljenja ili stavovi od drugih velikih loža. Integrativni procesi kao ulazak u EU i slično su stvar usvajanja standarda i načina ponašanja cijele države, a ne stvar lobiranja ovakvih ili onakvih, ali članovi VLH po svojem habitusu sigurno dijele vrijednosti europske civilizacije i povijesti pa kao pojedinci djeluju na te procese kao aktivni članovi na svom radnom mjestu, u svojoj obitelji, u društvu.

MI: U kojem će se pravcu slobodno zidarstvo razvijati i kakva je budućnost masonstva?

DK: Naspram ove svjetske krize koja je kriza civilizacije, što može uraditi institucija kao slobodno zidarstvo? Blago rečeno – ništa, pogotovo ako se od nje očekuje neka vrsta čuda i magičnog riješenja. Slobodno zidarstvo poput crkve ili neke druge humanitarne organizacije našeg društva može pomoći u suzbijanju neravnoteže i zla kojim je ojađeno čovječanstvo, kao ljudi dobrih namjera i dobre vjere svjesni slabosti sredstava i značajnih teškoća s kojima se sudaramo.

Da bi se promijenio život, najprije treba nastojati da se promijeni mentalitet ljudi i probude njihove savjesti, potičući ih na razmišljanje, ohrabrujući im pokušaje i dajući potporu tom naporu i volji da ga se ostvari. Ono što može slobodno zidarstvo ponuditi čovjeku, to su određen prostor i alati, određeno mjesto i metode. Mjesto je loža pravedna i savršena, svjetovno i duhovno mjesto smješteno u prostoru i vremenu, mjesto gdje se sreću ljudi koje su držali udaljene jedne od drugih uvjeti života, religiozna uvjerenja i politički stavovi, ideološki sistemi, nacionalnosti i klase, umjesto pravog dijaloga koji podrazumijeva priznanje da u svakom čovjeku postoje sloboda i razum.

Svaki dijalog podrazumijeva recipročnu toleranciju, a toga u svijetu osjetno manjka. Slobodno zidarstvo ne može se nametati ljudima, dati definitivne i cjelovite odgovore, ali ono poziva na istraživanje i traganje za saznanjem i ljubavlju za osvajanje mudrosti. Ordo ab Haos – Fiat lux. Ta pitanja i mnoštvo drugih u traženju odgovora i puteva bila su aktualna kako u prošlosti, također će biti i u budućnosti pa će slobodno zidarstvo činiti prilagodbe da promišlja, traži puteve i odgovore kako je i do sada činilo, što mu daje vanvremensku dimenziju i time vidim opstojanost i u budućnosti kao ideji i organizaciji.

MI: Često se može čuti kako su masonski krugovi bili protiv samostalne hrvatske države i da su na tome aktivno radili.

DK: Masonske organizacije ne djeluju na takav način i takve tvrdnje, blago rečeno, nisu istinite i spadaju u niz predrasuda koje postoje o slobodnom zidarstvu

MI: Je li vaš rad humanitaran, možete li govoriti o nekim konkretnim akcijama i zašto se oko tog dijela šuti?

DK: Jedan od važnijih načina djelovanja slobodnih zidara je humanitarnost i pomaganje ljudima u potrebi. Bilo je niz nevelikih humanitarnih akcija, primjetnih naročito prema djeci, no smatramo da pomoć dolazi iz srca i želje da pomognemo i mislimo da od toga ne treba raditi marketing.

MI: Kakva je klima prema masonima u Hrvatskoj?

DK: Postoji, mogli bismo reći, pravilo da je odnos prema slobodnom zidarstvu indikator odnosa društva prema demokraciji i mogli bismo reći da je, što je situacija u nekoj zemlji bolja, to povoljniji odnos prema slobodnim zidarima. Takav period je najplodonosniji za društvo i za slobodne zidare, a kad u nekom društvu ili državi stagnira cjelokupna situacija, imamo stavove koji se plasiraju u javnosti da su masoni krivi za sve, od toga da nogometna reprezentacija nije otišla na svjetsko prvenstvo pa do pada standarda, recesije, svinjske gripe ili ne znam čega još, ali mašta radi.
 
 
(madein.hr/uredio:nsp)
 
[button_icon icon="asterisk" url="http://www.novi-svjetski-poredak.com/?p=12253"] PRETHODNI ČLANAK [/button_icon]

Filed under: Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak, VIJESTI Hrvatska · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,