Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » UPOZORENJE HRANA ! » Organska Dječja Hrana puna “zdravih” kemijskih spojeva !

Organska Dječja Hrana puna “zdravih” kemijskih spojeva !

dječja hrana, NWO, zavjera, smrt, trovanje, FDA, kupanje bebeVrijeme je da bacimo svjetlo na stvari kojima je odavno “proÅ¡ao rok trajanja”, na ozbiljne stvari i izbjegavanje kemijskog izlaganja većine danaÅ¡nje djece. Kemijske tvari kao “Nutrienti” u “USDA Organskoj” Dječjoj Hrani i dječja prehrana

Uslijed činjenice da [highlight color="yellow"] samo 11% novorođenčadi rođenih u SAD-u se isključivo hrani majčinim mlijekom prvih šest mjeseci života [/highlight] , sigurnije je reći da većina novorođenčadi je danas izložena sastojcima koji se nalaze u dječjoj prehrani.

Uslijed činjenice da je dječja prehrana korištena uslijed prve godine života, i to je najkritičniji period ljudskog životnog ciklusa ( izvan embriogeneze ), upozorava nas da budemo sigurni da budemo sigurni da ono čime hranimo djecu je stvarno hranjivo, i u najmanju ruku štetno za njih. Točno?

Što se to zapravo stavlja u dječje formule koje se smatraju da su najbliže majčinom mlijeku?

Uzet ćemo najblaži pristup, i ozbjeći očite manje kvalitetne masovne tržiÅ¡ne dječja formule, koje koriste GMO produkte i visoko fruktozni kukuruzni sirup, i uzeti najkvalitetnijeg proizvođača sa nekoliko očitih crvenih zastavica. Umjesto toga, pogledat ćemo takozvani “organski” (prirodni) proizvod, kao Å¡to je Earth’s Best Organic Infant Formula (Zemljina Najbolja Organska Dječja Prehrana), pod pretpostavkom da je u tome “Prirodno”, “Organsko”, kao Å¡to etiketa ponosno pokazuje: “Proizvedeno bez koriÅ¡tenja potencijalno Å¡tetnih pesticida”. Da li ste ovo shvatili? “Potencijalno Å¡tetnih pesticida”, zato jer znate da neki pesticidi nisu Å¡tetni za djecu, jel tako? Ova čudna kvalifikacija će biti razjaÅ¡njena u momentu.

organska hranaorganska hrana

Pa, krenimo u inspekciju sa “Mineralnim” sastojcima.

  • Kalcij Klorid — Sol neorganskog kalcija i klora. Klasificirana kao “Iritantna” od strane Direktive Opasnih Supstanci (eng. DSD, jedne od glavnih zakonskih kemijskih sigurnosti u Europskoj Uniji )(EU), koja se joÅ¡ zove EU Index [pdf svojstva]
  • Kalcij Hidroksid — isto tako poznat pod imenom “gaÅ¡eno vapno”, je klasificirano kao “Korozivno” i “Iritantno” od strane EU Index-a, i koriÅ¡teno je u vodi i kanalizacijikim tretmanima kao “koagulator” ili kao aditiv za pročišćavanje [pdf svojstva]
  • Bakreni Sulfat — klasificiran kao “Å tetan”, “Iritantan” i “Opasan” za okoliÅ¡ od strane EU Index-a.  KoriÅ¡ten je kao herbicid, fungicid i pesticid. [pdf svojstva]

Dobro, tu smo tek na trećem mineralnom sastojku u “Zemljinoj Najboljoj Organskoj Dječjoj Formuli” i naÅ¡li smo već da taj proizvod sadržava sastojak – Bakreni Sufat – koji je direktno u kontradikciji sa imenom proizvoda i onim Å¡to kaže etiketa. To je istina, ako pretpostavimo, da su uran i cijanid kemijski elementi “prirodno” nađeni u Zemlji. Isto tako je OK da nazovemo Kalcij Klorid, Kalcij Hidroksid i Bakreni Sulfat “prirodnim”, “Zemljanim” sastojcima, isto tako.

Na žalost, ionako, spomenuti Bakreni Sulfat se općenito koristi kao pesticid/herbicid, bilo bi neistina da kažemo da je proizvod “Proizveden BEZ koriÅ¡tenja Potencijalno Å tetnih Pesticida”.

Ovo je iz perspektive zagovaranje konzumentovog pravilnog označavanja etiketa, da se ovdje totalno pogreÅ¡no navode sastojci. Postoji čitav članak naslovljen “ZaÅ¡to se pesticidi upotrebljavaju kao dodaci u prehrana-ma dječje prehrane?” na temi o Bakrenom Sulfatu i formuli, ako želite malo dublju analizu ove teme.

Nastavimo, i pogledajmo Å¡ta produkt joÅ¡ to ima proizvod na etiketi za nas…

  • Željezo Sulfat: proizveden kao nusprodukt željeza: “U finiÅ¡iranju, željezna ploča ili letva se provodi kroz kupke sumporne kiseline. Proces daje velike količine željezo(II) sulfata kao nusprodukte.” Klasifidiran je od strane EU Index-a kao “Å tetan” i “Iritantan” [pdf svojstva]
  • Mangan Sulfat: Klasificiran od strane EU Index-a kao “Å tetan” i “Opasan za okoliÅ¡” [pdf svojstva]
  • Kalij Bikarbonat: Poznat po tome da ima potencijalne toksične efekte na biljke, ali je u biti prihvaćen kao siguran (GRAS eng. prev. Generalno prepoznato kao SIgurno) ljudsku konzumaciju, od strane FDA (prev. Administracija za hranu i lijekove) koja je inače jedna od najpoznatijih svjetskih administracija koje odobrava trovanje i ubijanje ljudi legalizirajući supstance koje su opasne za ljudsko zdravlje.
  • Kalij Klorid: Uobičajno se upotrebljava kao umjetno gnojivo. Koristi se u medicini za smrtonosne injekcije, proizvodnju hrane, i kao zamjena za kuhinjsku sol. Ima potencijala za gastrointestinalne probleme, ukljućujući uzrokovanje čira na želucu, kad se uzima kao dodatak prehrani.
  • Kalij Hidroksid: Opće poznat kao “kaustična soda”, i ona je jaka lužina, korozivna u prirodi. Klasificirana je od strane EU Index-a kao “Korozivna” i “Å tetna”  [pdf svojstva].Da li ste već shvatili bit? Vidite li ovdje neÅ¡to zemljano, organsko, viÅ¡e nego u tehničkom smislu riječi kao ekstrahirano iz zemlje? Å ta mislite o “Organskom”? Da li ovi “Korizivni”, “Iritantni” i “Å tetni” dodaci zvuče kao neÅ¡to čime bi željeli hraniti vaÅ¡e djete? Postaje sve gore. Ako preskočimo sve i dođemo na Natrij Selenit ( Na2SeO3), nalazimo da je “Veoma toksičan” i “Opasan za okoliÅ¡” prema EU Index-u.

U stvari PDF svojstva za Natrij Selenit, imaju ista svojstva kao i Natrij Cijanid  na samo 7mg/kg kod štakora. Na ovoj razini toksičnosti, ako uzmemo da samo 47.5 miligrama, može ubiti djete mase od 7,5 kilograma. Za više detalja o tome kako je toksičan Natrij Selenit i Selenat, pročitajte članak o njegovoj toksičnosti OVDJE. Utemeljena je činjenica u povijesti da je američka FDA odobrila Selen u obliku selenita i selenata u ranijim 1970. godinama, za hranjenje životinja, a i malo kasnije za ljudsku hranu i konzumiranje, prije nego li je njegova toskičnost potpuno razotkrivena. Ovdje navodimo diskusiju:

Na žalost, nije previše poznato da je selen metionin u ranijim 1970. godinama, kada su regulatorne agencije odlučile da se sastojci i spojevi od selena koriste za prehranu životinja. Odobrenje iz 1974. godine je odobrilo Natrij selenit i Natrij selenat kao dodatak prehrani, i stvorilo je situaciju nezadovoljstva. Prvo, odobrenje nam govori ovdje da su ove anorganske soli selena i nutricionističke forme selena koje nisu prehrambene. Drugo, odobrenje je odvuklo pažnju od selen metionina, koji se uskoro prepoznao kao superioran prema anorganskim solima selena. Doduše, tog trenutka je poduzeta regulatorna akcija, na taj način da su soli selena bile dostupne ali su bile zabranjene za životinjsku prehranu.

Isto tako je poznato da se Natrij selenit i selenat ne smije više upotrebljavati za prehranu djece i novorođenčadi zbog slijedećih razloga:

Dječja prehrana, miksani proteini za bodybuilder-e i produkti za gubitak težine još uvijek ekskluzivno koriste Natrij selenat i natrij selenit. Kontinuirano uzimanje anorganskih spojeva selena je teško opravdati. Ovo je posebno točno za dječju prehranu, koja je kroz korištenje anorganskih soli selena  spriječava rast djece.

Naravno, problem ovdje nije samo u jednoj formi selena koje je “viÅ¡e prehrambena” nego ostale forme, nego je tu stvar u tome da je jedna forma viÅ¡e toksična nego druga, u bilo kojoj količini, za razliku od selen metionina kojeg smijemo konzumirati u vrlo malim količinama.

Na poslijetku, ne zanemarimo zadnji mineral na listi sastojaka: Cink Sulfat. On je isto tako klasificiran od strane EU Index-a kao “Å tetan” i “Opasan za okoliÅ¡” [pdf svojstva]

Zadnji u nizu sastojaka ovog proizvoda je Di-alfa tokoferol, koji je petrokemijski sintetiziran od 8 molekula koje liče na prirodni E vitamin, tokoferola i tokotrienola. Ne samo da ima niska antioksidativna svojstva, nego se može raspravljati da je to mjeÅ¡avima molekula koja je razorna za endokrilni sustav, i nema joj mjesta u ljudskoj prehrani. a posebice ne u dječjoj prehrani koja se označava kao “Prirodna” i “Organska”.

Ovaj članak nema namjeru da upire prstom na velike korporacije koje namjerno Å¡tete zdravlju djece.  ViÅ¡e je poziv na oprez i akciju glede vremenski istekle “najbolje prakse” Å¡to se tiče produkata prehrane. Znanost je čista. Toksičnost ovih sastojaka je već odavno demonstrirana od strane cijenjenih organizacija. Djeca vrlo često gledaju na nas kao “minijaturne odrasle” kroz perspektivu procjene toksikoloÅ¡kog rizika, viÅ¡e nego Å¡to su: nesrazmjerno viÅ¡e skloniji nepovoljnom utjecaju izlaganju okoliÅ¡a: Moramo demonstrirati  reformulaciji prozivoda koji stavljaju naÅ¡e zdravnje u rizik, ili najmanje, Å¡to možemo je da odbijamo kupovati te prozivode i koristiti ih, ako u budućnosti kompanije koje proizvode te proizvode odbiju da se promjene po tom pitanju.
 
 
(preveo:mag. Alfred Bošković/uredio:nsp)
 
 
[button_icon icon="asterisk" url="http://www.novi-svjetski-poredak.com/?p=7551"] PRETHODNI ČLANAK [/button_icon]

Filed under: UPOZORENJE HRANA ! · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,