Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » GLOBALNA KRIZA, VIJESTI Hrvatska » LISABONSKI UGOVOR – ZAŠTO NE U EU

LISABONSKI UGOVOR – ZAŠTO NE U EU

NWO NSP NOVI SVJETSKI POREDAKLISABONSKI  UGOVOR – ZAŠTO NE U EU

Relativno mladoj zajednici «EU» trebao je Ustav kojeg su na referendumima u zemljama članicama građani odbacili, nastao je Lisabonski ugovor. Irski narod je na prvom referendumu odbacio Lisabonski ugovor, a njegov bivši ministar financija Charles McCreey  javno je priznao da ga nije ni pročitao, te priznao da bi 95% zemalja članica reklo NE Lisabonskom ugovoru da su mogli izaći na referendum koji se za taj «ugovor» nije održao. Lisabonski ugovor je zaobilaženje referenduma, ugovor koji ne dopušta hrvatskom narodu izražavanje volje o vlastitoj sudbini.

Lisabonskim ugovorom, EU nema elemente zastupničke- parlamentarne  demokracije,  postaje neoliberalna federalna  diktatura koja pogoduje interesima velikih gospodarskih korporacija i privilegirane bogate manjine, i uništava srednji vitalni društveni sloj; intelektualce, radnike, seljake.  i stvara osiromašenu dužničku većinu.

Što Lisabonski ugovor donosi Hrvatskom narodu?

Prema Lisabonskom ugovoru, koji je stupio na snagu 01. 12. 2009. godine EU poprima elemente Države u kojoj zemlje članice gube važne dijelove svog državnog suvereniteta i postaju  autonomne pokrajine, unutar nove europske megadržave od ukupno pola milijarde građana. Tim dokumentom

EU postaje država sa svojom vanjskom granicom, jedinstvenim novcem, jedinstvenim tržištem i vrhovnom zakonodavnom  i političkom vlašću nad jasno određenim teritorijem. Ulaskom u EU Hrvatska gubi atribute samostalne države i postaje jedna od manjih provincija unutar goleme multinacionalne države.

Na samom početku Lisabonskog ugovora, u članku 3 (2) EU se definira kao politička država „bez unutarnjih granica…. u kojoj će biti zajamčeno slobodno kretanje pojedinaca…“, što znači da se sve osobe unutar njenih granica mogu neometano i bez provjere kretati i naseljavati u bilo kojoj državi članici. Znači da će se u Hrvatsku moći nesmetano nastaniti bez provjere, dobiti pravo da živi i sudjeluje u političkom žovotu – bira i može biti biran bilo koji stanovnik od pola milijarde stanovnika EU.

 

 

Budućnost hrvatskih građana unutar Europske zajednice?

Hrvati će u svojoj «budućoj državi» činiti manje od 1% ukupnog stanovništva EU, što nas čini neravnopravnima i zanemarivim djelom multinacionalne zajednice.

Neizbježno je da će se daleko mnogobrojniji europljani naseljavati na hrvatsko područje, a neizbježno je i da će se malobrojno hrvatsko pučanstvo, pogotovo mlađi, s vremenom raseliti – izgubiti  po cijeloj EU.

Dapače, to je jedno od temeljnih načela i ciljeva EU, koje je jasno definirano na samom početku Lisabonskog ugovora.Članak 17 b (2) a  još ga  jasnije definira članak 3 (2) istog ugovora.

Građani unije imati će:

a)Pravo slobodno se kretati i slobodno živjeti na teritoriju zemalja članica.

b)Pravo glasovati i biti kandidati na izborima za europski parlament i na lokalnim izborima u državama članicama gdje žive, pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje.

Dakle, po članku 17b (2) europski kolonisti dobivaju automatski Ustavom zajamčena prava kao i domicilno hrvatsko pučanstvo.

To znači da će stranci koji se dosele u Hrvatsku  imati daleko veću gospodarsku moć i politička prava koja će im omogućiti da preuzmu lokalnu vlast u onim sredinama u kojima to i  požele.

Činjenica je da većina Europljana, a pogotovo pripadnika velikih i gospodarski snažnih naroda,ima i veću kupovnu moć od većinskog djela hrvatskih građana. Daljnjem padu kupovne moći hrvatskih građana zasigurno doprinosi politika stranih, EU -banaka koje u matičnim zemljama povoljnim kreditima, uz niske kamatne stope, štite interes vlastitih privilegiranih  građana, pogoduju daljem gomilanju njihovog kapitala kao i kapitala velikih korporacija. Da bi hrvatski građanin kupio neku nekretninu u Hrvatskoj sa kreditom strane banke, višestruko bi se zadužio u odnosu na strance kojega  daleko povoljnije kreditira ista, njegova matična banka.

Veća  kupovna moć stranaca, omogućuje da kupuju ono najatraktivnije i najpoželjnije. To se sada već vidi u pojedinim dijelovima Hrvatske: Hvaru, Dubrovniku, Opatiji, gdje su strani kupci toliko digli cijene nekretnina da su domaći Hrvati  isključeni s tržišta. U Dubrovniku je gotovo cijeli Stradun već sada u rukama stranac

Nameće se  pitanje tko je i u čijem interesu prodao hrvatske banke, tko je potpisao licence poslovanja stranih banaka, a još uvijek nije reagirao na poslovanje protiv hrvatskih interesa, tko mora odgovarati?

Sara Biškić

 

9 / 11 - OKULTNA TRAUMA - Temeljena na kontroli uma
EKSKLUZIVNO: Piratska Partija prešla prag za Berlinski Parlament nakon povjesne izborne pobjede

Filed under: GLOBALNA KRIZA, VIJESTI Hrvatska · Tags: , ,

 
reklama