Articles Comments

New World Order | Croatia » VIJESTI IZ SVIJETA » Skokom iz décadence u kataklysmu

Skokom iz décadence u kataklysmu

Veliki val pred Kanagawom Katsushika Hokusai (1830.) Najpoznatiji primjer japanskog drvoreza u boji.

Ciela Zemlja je potresena. Tisuće ljudi je poginulo, nestalo, izranjavano, ozračeno. Zemljina os je pomaknuta za 15 cm, nastao je razcjep dug 240 i širok 80 km. David Applegate (stožerni znastveni savjetnik s United States Geological Survey) veli kako je ovaj potres najajči u posljednjih 1200 godina na tom području. Usliedila je Kataklysma (grčki doslovno: potop, sapiranje vodom)!

Još dok se razmjeri i posljedice ne mogu ni naslućivati, jer nevolje još traju, već politika preizpituje opasnosti atomske energije i odvaguje čak i trajna zatvaranja nuklearnih postrojenja, kao i možebitne učinke na gospodarstvo. U Japanu su ciele tvornice morale prestati s proizvodnjom. Microprocessorima je ciena već porasla. Neke technoložke vriednostnice već osjetno kopne. Tvrdke koje su ulagale u japansku industriju bilježe osjetne gubitke, a posljedice se vide i na cielom tržištu svieta.

Došlo je doba umnažanja pogibelji. Klimatske promjene se opažaju u istoj mjeri primjerice i na Marsu (zatopljenje za više od pola Celsiusova stupnja od 1970.), vulkani se bude, snalaze nas neviđeni požari, kitovi, dupini i srdele se nasukavaju…

Imamo terrorizam, silna družtvena previranja i veleobrate u arabskim zemljama s nebrojenim ubojstvima i zbjegovima, ali i gladi, bolesti, biedu i nezaposlenost koje unose nemir i strah u ljudska srdca.

Subtilnija zla nisu nimalo manje pogibeljna: svakave vrste „engineeringa“: družtveni, izborni, financijski, prehranbeni, genetski… Isto tako su opasni primjerice i communizam, liberalizam, scientizam, technokracija, novi svjetski poredak, globalizam, hedonizam i permisivizam (sveobća dopustivost: „Ništa nije zabranjeno. Permisivna su sutonska vremena koja su izgubila snagu neupitnog uporišta u vrijednosti i Vječnosti, ni u što ne vjeruju, ništa im nije sveto i ničemu se ne mogu usprotiviti.“ M. Schwartz: „Novus syllabus errorum“).

Postane li Hrvatska Hrvatom, mogli bismo nešto „mirnije“ dočekati kraj svieta. Blagoslovljena zemlja i more, umjerena klima, izobilje pitke vode… Za dva-tri tjedna, u Hrvatskoj stupanj radioaktivnosti ne bi zahtievao posebne mjere zaštite. Hrvatski kapital investiran u Japanu nije u opasnosti.

Biblija vrijeme kraja opisuje kao vrieme velikog napretka, umnožavanja znanja, vrijeme velikih tehnoloških postignuća, vrijeme izuzetne nemoralnosti, vrieme sexualnih izopačenosti, kad će homosexualnost postati javna i prihvatćena…

Čak i neznabožce obuzima zebnja. Vjeruju radije Nostradamusu ili kalendaru indijanaca koji pradviđa konac ove civilizacije već za točno 645 dana i 16 sati. Oni, pak, koji vjeruju riečima Isusa Krista ne znaju tako točno poput Maya.

„A o onom danu i satu nitko ne zna. Čak ni anđeli nebeski, nego samo Otac moj.“ ( Matej 24, 36 – 39)…

„Kao što je bilo u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječjega: jeli su, pili, ženili se i davali sve do dana kad je Noa ušao u korablju – i došao potop te ih sve uništio. Slično kao što je bilo u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili; ali istog dana kad je Lot izišao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništio. Isto će tako biti u dan kad se Sin čovječji objavi.“ (Luka 17, 26 – 30)

tajnik

Što se krije iza fašnika u Hrvata?
NOVINARSTVO U HRVATSKOJ

Filed under: VIJESTI IZ SVIJETA · Tags: , , , , , , ,